Infrastruktur och IT

Länsstyrelsen arbetar för att underlätta kommunikationerna inom länet och till övriga delar av omvärlden, och att dessa miljömässigt blir så som bra möjligt.

Goda kommunikationer och en bra IT-infrastruktur gör att många människor, företag och organisationer kan vidga sina arbetsmarknader. Det ökar människors valfrihet samtidigt som företag får ett större rekryteringsunderlag.

Länsstyrelsen gör olika saker för att utveckla infrastruktur och IT, bland annat:

  • verkar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet
  • bevakar att frågor rörande bl.a. hälsa, säkerhet och riksintressen tillgodoses vid planering av infrastrukturprojekt
  • samordnar statens intressen och synpunkter vid planering av transportinfrastruktur
  • administrerar statligt stöd för utbyggnad av bredband på landsbygden.

 

Läs mer om respektive område under rubrikerna i vänstermenyn.