Plast Normén AB

Företaget Plast Normén AB grundades redan 1945 som ett metallföretag där fiskmjärdar och råttfällor var den största delen av produktionen. Efter några år gick man över till att producera varor av bakelit. Under de första år bedrevs verksamheten i en lokal vid Gislaveds gamla marknadsplats. År 1947 flyttade företaget till de nuvarande lokalerna i kvarteret Norden. Utmed samma gata ligger flera fastigheter med liknande industribyggnader, vilka troligtvis byggdes ungefär samtidigt.

Plast Norméns anläggning består av en byggnad i två våningar med källare och vind. En lägre verkstadslänga har byggts till huvudbyggnadens östra sida.

År 1952-53 lades produktionen om eftersom bakeliten försvann. Företaget specialiserade sig på detaljer i helsyntetisk plast, så kallad thermoplast. Idag arbetar företaget fortfarande med formsprutning av thermoplast.

En gemensam nämnare för flertalet plastindustrier är oftast en förhållandevis ung processutrustning. Detta beror på de stora förändringar som skett inom branschen. Därför är det svårt att finna äldre utrustning i maskinparken. Trots stora förändringar i den invändiga miljön, är Plast Normén AB en av de äldre och mer intressanta plastindustrierna i området. Fabriken har dessutom fungerat som ett avknoppningsföretag för andra verksamheter inom plastindustrin.

 

Bild: Plast Normén AB