Levi Peterson industri AB

Levi Peterson industri AB hör till de verksamheter som genom sitt framträdande läge är ett självklart inslag i bebyggelsemiljön. Företaget grundades 1914. Nya byggnadskroppar har byggts till med tiden och gjort att anläggningen fått ett intressant utseende.

Anläggningen äldsta del, från år 1916, är produktionslokal. Tegelväggarna har gul puts och på taket ligger grå korrugerad plåt.

Byggnadens välvda tak har en mjuk form som är sällsynt bland länets industribyggnader. Under 1950-talet uppfördes en kombinerad kontors- och lagerbyggnad.

En anslutande, mindre byggnad inrymmer lagerlokaler, som fortfarande har mycket av den ursprungliga interiören från 1930-talet kvar.

I anläggningen största produktionslokal finns ett vackert och ovanligt golv av ek. För att få golvet extra tåligt har kubformade ekbitar lagts med ändträet uppåt, vilket gör att golvet blir både slitstark och ovanligt vackert.

Dessutom finns här en smedja byggd på 1930-talets slut. Därutöver finns två fristående byggnader uppförda under 1950-talet. Företagets byggnader är ett bra exempel på hur en verksamhet successivt vuxit, när produktionen expanderat och intäkterna ökat. I Levi Petersons industri finns fortfarande äldre processutrustning kvar, bland annat några specialtillverkade nitmaskiner gjorda 1946 i Smålandsstenars Mekaniska Verkstad.

Idag tillverkas bland annat nitar, nitningsmaskiner och mandelkvarnar. Husgeråd har länge varit en del av produktionen. Tidigare framställde företaget även detaljer till bilindustrin. Företaget, som sparat många produkter ur produktionen, har länge haft planer på ett mindre företagsmuseum i de gamla lokalerna.

 

Bild: Levi Peterson industri AB