Industrimiljöer

Industrins byggnader och processutrustningar är en viktig del av kulturarvet. Kanske speciellt i Jönköpings län, som är vida känt för sina talrika småindustrier och den så kallade Gnosjöandan.

Här presenteras ett urval av dessa miljöer som dokumenterades vid den inventering som Länsstyrelsens kulturmiljöenhet gjorde åren 1994-98.

Aneby kommun

Bredestads tegelbruk, grundades redan på 1760-talet, tegelugnen är troligen från den tiden.
Bergdala kvarn och såg, välbevarad kvarnmiljö från 1880-talet med utrustning är från 1910-talet.
Munkakvarn, kvarnmiljö från sekelskiftet.

Eksjö kommun

Mariannelunds Mekaniska Verkstad, företag som grundades 1880 och har en mycket välbevarad maskinpark från 1910-40.
Ulwedals kvarn, hjulkvarn från 1870-talet.
AB Bruzaholms bruk, välbevarad bruksmiljö med byggnader från slutet av 1700-talet till början av 1900-talet.

Gnosjö kommun

AB Gnosjö Armaturfabrik, metallindustri grundad 1932 med många automatmaskiner.
Hyltans Metall, metallindustri grundad 1925, med orörda byggnader och manuell tillverkning i gjuteriet.
Bergviks spik- och trådfabrik, metallindustri grundad omkring 1930. Företaget använder fortfarande järntråd i sin tillverkning.
Verner Eriksson, grundades 1932 och utgår också från västboindustrins grundpelare, järntråden.
HåPe Järnindustri HB, den första riktiga industribyggnaden i Hillerstorp. Företaget grundades 1938.

Gislaveds kommun

Levi Peterson industri AB, grundades 1914. Anläggningen har ett intressant utseende med byggnader av olika ålder. Äldre processutrustning finns kvar och ett ovanligt golv av ek.
Aron Josefsson & Co, metallfabrik i Törås, grundad 1905. Den ursprungliga maskinparken finns kvar och idag är fabriken industrimuseum.
Plast Normén AB, grundades 1945 och är en av de äldre och mer intressanta plastindustrierna i området.

Habo kommun

J O Wennborg & Co, snickerifabriksom 1903 fick ett unikt patent på en bärplockare. Här finns många hembyggda specialmaskiner.
Källebäckens laggkärlsfabrik, Sveriges enda kvarvarande industri i sitt slag. Företaget grundades 1920 och produktionen är fortfarande igång.
Habo Ullspinneri etablerades 1882 och har haft stor betydelse för ortens utveckling. Byggnaderna är välbevarade.

Jönköpings kommun

Älgaryds såg och hyvleri, en tidstypisk sågverksanläggning från 1910-talet. Sågverk drevs av en ångmaskin ända fram till 1970-talet.
Fongs Gelbgjuteri, grundades redan 1830 och gjuter och renoverar smide i mässing. Företagets kompetens och produktion är unik i landet.
Husqvarna Vapenfabrik, som kom att bli så viktigt för landet, grundades redan 1689 vid Dunkehallaån.
Två transformatortorn, som byggdes 1930 när Visingsö fick elektricitet

Mullsjö kommun

Ryfors, bruket anlades 1742. Den samlade Ryforsmiljön med bland annat stångjärnshammare, kraftstationer och tullkvarn har ett stort kulturhistoriskt värde.
Vattentorn, från vilket ångloken fylldes med vatten.

Nässjö kommun

Stenkars kvarn, kvarnmiljö från tidigt 1800-tal.
Julius Lehmanns Intarsia- och Bildhuggarverkstad, verkstadsbyggnad byggd 1926.
Annebergs Bryggeri, grundades år 1910 och producerar än idag svagdricka, must, läsk och mineralvatten enligt gammal tradition.

Sävsjö kommun

Lignitverket grundades 1947 och tillverkade då trämjöl.
Hällaryds Torvindustri med byggnader från 1950-talet.
Sävsjö Slakteri, en av Sävsjös äldsta industrier, etablerades redan på 1880-talet.

Tranås kommun

Sommens Träullsfabrik, etablerades 1933 och är numera Sveriges äldsta anläggning inom branschen.
Tranås Stenhuggeri, grundades 1919. Sedan 30-talet har man huggit och polerat gravstenar.
Daniel Olssons Päls, grundades 1919. Buntmakarverkstad och modeller av trä för att bygga upp pälsmössor finns kvar.

Vaggeryds kommun

Hjalmar Anderssons snickeri, grundades 1905. Produktionen var igång fram till 1970-talet men inga större förändringar av verkstaden har skett sedan 1916.
Ljungbergs vagnshjulmakeri, startade i slutet av 1800-talet då verkstadens äldsta del byggdes. Den ursprungliga maskinparken fortfarande finns kvar.
Stensjökvarn, välbevarad och i stort sett oförändrad kvarnmiljö.
Bergfors snickeri, grundades omkring 1890. Maskinrum med ångmaskin och motordriven elgenerator finns fortfarande kvar.

Vetlanda kommun

Kleva gruva, 1691 hittade man kopparmalm i Klevaberget, men det var först när man började utvinna nickel som Kleva fick sin storhetsperiod.
Simnatorps kvarn, kvarnbyggnad och mjölnarbostad från 1868. I kvarnen finns fortfarande de ursprungliga maskinerna kvar.
Pauliströms bruk, anlades redan 1726 och är ett av länets få bevarade bruksmiljöer.
Hällinge kvarn, produktionsmiljön består av en kvarn, två kraftstationer, en såg och en mjölnarbostad. De äldsta byggnaderna är från 1870.

Värnamo kommun

Hemmershults kvarn, välbevarad kvarnmiljö med kvarn, såg, smedja och mjölnarbostad. Kvarngrunden har anor från 1200-talet.
Rydaholms Möbelfabrik, grundades 1910. Stora delar av fabriken förstördes vid en brand 1959 men maskinparken finns kvar, liksom en hel del av handverktygen.
Bruno Mathsson, anläggningen som byggdes 1950 har en arkitektur som är mycket typiskt för Bruno Mathsson.
EWÅ Värnamo armaturfabrik, ett ovanlig renodlat exempel på 1950-talets stilideal inom byggnadskonsten.