Frikyrkorörelsens byggnader

Länsstyrelsen har gjort en inventering av länets frikyrkobyggnader. Den omfattade i första hand byggnader som använts av församlingar eller motsvarande inom samfund anslutna till Sveriges Frikyrkosamråd och andra församlingar som använder Bibeln som grund för sin verksamhet.

Både exteriör och interiör inventerades. När det gäller interiör lades särskild vikt vid gudstjänstlokalen/samlingssalen och dess inredning och inventarier.

En referensgrupp följde arbetet. I denna ingick lektor Göran Åberg som sakkunnig och en representant vardera från Jönköpings läns museum, Folkrörelsearkivet och Länsstyrelsen.

Alla inventeringsuppgifter registrerades i en särskild databas. Inventeringen gav en grund för att bevara de kulturhistoriskt mest värdefulla frikyrkobyggnaderna och kan användas som underlag för byggnadsvårdsinsatser och bidragsgivning.

Här följer några fler exempel på våra frikyrkor i Jönköpings län:

Aneby kommun

Björkenäs missions- och skolhus (1866)

Eksjö kommun

Metodistkyrkan i Eksjö (1886)
Strömslunds missionshus (1917)
Stallarps missionshus (1919)

Gislaveds kommun

Lilla Segerstads missionshus (1896)

Gnosjö kommun

Filadelfia i Hillerstorp (1962-63)

Habo kommun

Baskarps missionshus (1910-tal)

Jönköpings kommun

Visingsö missionskyrka (1911)

Mullsjö kommun

Mullsjö missionskyrka (1992)

Nässjö kommun

Barkansjö missionshus (1928)
S:t Ephrem-kyrkan
Frälsningsarmén (1993)

Sävsjö kommun

Skruva missionshus (1878)
Sunnerby missionshus 
Rörviks allianskyrka (1967-68)

Tranås kommun

Hallingstorps kapell (1907)

Vaggeryds kommun

Frälsningsarméns före detta lokaler i Skillingaryd (1892)
Elim i Långserum (1920)
Frälsningsarmén i Skillingaryd (1922)

Vetlanda kommun

Simnatorps missionshus (1893)

Värnamo kommun

Gunnamo missionshus (1907)
Fröset Lunds missionshus (1923)
Luveryds missionshus (1936-37)
Hångers missionskyrka (1960)

 

Bild: Bårebo missionshus

Bårebo missionshus byggdes 1906 och byggnadsminnes-
förklarades 1982. Den har en mycket välbevarad interiör.