Färdplan 2050 

Publiceringsår:
2012 
Jönköpings läns påverkan på jordens klimat ska minska kraftigt. En för länet viktig organisation i detta arbete är Klimatrådet, som är en pådrivande kraft mot en resurseffektiv energiförsörjning och för att nå nära noll-utsläpp av växthusgaser i länet. Jönköpings län präglas av entreprenörskap, företagande och ett stort engagemang för energi- och klimatfrågor. För att nå den framgång som krävs för att nå uppsatta mål och vision inom energi- och klimatarbetet, måste dessa tydligt kopplas till den potential som finns för företag att hitta nya affärsidéer och affärsområden. Nya möjligheter för små och medelstora företag i tillverkningsindustrin, logistiksektorn och inom skogs- och jordbruk måste tydliggöras. Satsningar på ny teknik, nya inriktningar, nya energislag och energieffektivisering är en viktig del av receptet för en hållbar framtid.

Länsstyrelsen gör den bedömningen att det inom samtliga åtgärdsområden krävs långtgående och kraftfulla insatser för att klara uppsatta klimatmål. Den största utmaningen kanske ligger inom transportområdet och här vill Länsstyrelsen lyfta fram ett citat som framkommit under de regionala dialogerna. ”Ingen skulle drömma om att bygga en villa som värms med olja idag, men överallt lovprisas dieselbilen som den bästa av miljöbilar”.

Kontakta oss

Andreas Olsson
Klimat- och energistrateg
Utvecklingsavdelningen
Andreas punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Andreas punkt Olsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236474