Värna Vårda Visa i Jönköpings län 

Löpnummer:
2012:15 
Publiceringsår:
2012 
Detta regionala Värna Vårda Visa-program anger mål och åtgärder för skyddad natur i Jönköpings län under perioden 2012-2015. Det kompletterar Naturvårdsverkets nationella
Värna Vårda Visa-program. Syftet är att sätta upp mål för naturvårdsförvaltningen i länet och de åtgärder som bedöms nödvändiga och rimliga att genomföra inom perioden. Utöver
att främst vara ett styrdokument för Länsstyrelsen gäller det även de tre kommuner som förvaltar statligt skyddade områden.

Kontakta oss

Eva Wallander
Enhetschef
Skötselenheten
Eva punkt Wallander snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt Wallander snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236393
Länsstyrelsen i Jönköpings län
jonkoping snabela lansstyrelsen punkt se¤jonkoping snabela lansstyrelsen punkt se
Telefon: 010-22 36 000