Östra Vätterbranterna - ett område att vara stolt över

Framsida av broschyren Östra Vätterbranterna - ett område att vara stolt över
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2012
Sidantal:
20
Vi är alla en del av biosfären! Därför samverkar vi i Östra Vätterbranterna för att bevara, utveckla och stödja lokalsamhällets livskraft, natur- och kulturarv samt kunskap och praktik – för oss och eftervärlden!
Kommentar: