Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling

Framsida på broschyren - Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2010
Sidantal:
 
Länsstyrelsen har en unik ställning i det demokratiska systemet eftersom vi är en länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Sverige är indelat i 21 län. Alla län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är en statlig, samordnande myndighet med ansvar för tillsyn. Vi är också en servicemyndighet och en instans för överklagande.

Läs mer om länsstyrelsernas arbete i broshyren - Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling

Ladda ner broschyren i pdf-format eller beställ den via länken nedan.
Kommentar: