Hur ser det ut i länet? Om miljöövervakning i Jönköpings län.

Framsida, broschyr.
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2015
Sidantal:
32
I denna broschyr ger vi en inblick i miljösituationen i länet och vad det innebär för växter och djur.

Genom kunskap om vår miljö och hur den påverkas av olika faktorer, får vi även verktyg att göra något åt problemen. För att nå dit måste vi alla hjälpas åt på olika sätt. För att nå dit behöver vi kunskap. Så läs och dela med dig av din förnyade kunskap!
Kommentar: