Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster, till exempel kontorsmaterial och skyltar samt undersökningar och utredningar.  

Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster, och vi följer lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145). Vi använder oss också av möjligheten att göra avrop på de statliga ramavtalen.  

Aktuella upphandlingar

Förteckning över pågående upphandlingar med möjlighet att ladda hem komplett förfrågningsunderlag (om listan är tom pågår inga upphandlingar).  

Information om offentlig upphandling

Kortfattad information om offentlig upphandling, samt råd och tips inför anbudsarbetet. 

Kammarkollegiets nationella upphandlingsstöd har regeringens uppdrag att förenkla och effektivisera den offentliga upphandlingen.  

Tillsynsmyndighet

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. På webbplatsen finns gällande lagar i sin helhet samt detaljerad information om upphandling.  

Elektronisk upphandling

Information och bakgrund till Länsstyrelsens arbete med införandet av system för att kunna ta emot elektroniska anbud.