Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

 

Landshövdingen

 

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Anneli Wirtén 

Länsrådet Anneli Wirtén är sedan februari 2016 vikarierande Landshövding och chef för Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Från och med den 1 oktober 2016 tillträder Håkan Sörman som ny landshövding för Länsstyrelsen i Jönköpings län. Läs mer här

Länsrådet

 

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Länsråd i Jönköpings län sedan 28 juni 2012 är Anneli Wirtén.