Servicedeklaration och handläggningstider

Vi har som mål att vara en myndighet som har goda relationer med uppdragsgivare, samverkansparter och medborgare. Vi ska också garantera rättssäker myndighetsutövning och ett respektfullt bemötande.

Det innebär att vi garanterar:

  • ett bra bemötande av kunnig personal rättssäker handläggning och likvärdig behandling av alla ärenden
  • information om vilka krav lagstiftningen ställer på dig och vilka möjligheter till stöd som finns
  • att hantera dina ärenden så fort som möjligt. Det innebär att våra handläggningstider normalt inte ska överskrida följande tider:

För att klara våra mål för handläggningstider förväntar vi oss att du

  • Är ute i så god tid med dina frågor och ärenden att vi kan klara våra åtaganden
  • Svarar för att ansökningar, anmälningar m.m. är kompletta från början
  • Lämnar kontaktuppgifter där vi kan nå dig om vi behöver kompletteringar  

Har du synpunkter på hur vi lever upp till våra löften och/eller förslag på hur vi kan bli bättre så är du välkommen att höra av dig via mejl jonkoping@lansstyrelsen.se eller per telefon 010-2236000.