Arkivfrågor

Länsstyrelsens arkiv innehåller skrivelser, protokoll och andra beslut, register, kartor med mera. som har tillkommit då man har handlagt olika ärenden. En hel del av handlingarna gallras (förstörs) då de inte längre behövs. Andra handlingar sparas med tanke på att de innehåller beslut och uppgifter av långsiktig betydelse och att de kan vara viktiga för framtida forskning.

Det händer ofta att vi får förfrågningar om äldre arkivmaterial. Det kan till exempel gälla uppgifter om vad Länsstyrelsen beslutat i ett visst ärende, om valresultat, om firmor eller om taxeringsuppgifter för en fastighet. Hos oss finns huvudsakligen handlingar från 1950-talets början och framåt. Äldre handlingar och vissa nyare handlingar, har vi levererat till Landsarkivet i Vadstena. Där finns bland annat det gamla fordonsregistret (bilregistret) för Jönköpings län. Det innehåller uppgifter från 1910-talet och till början av 1970-talet.

Uppgifter om enskilda firmor och handels- och kommanditbolag från år 1920 (cirka)  finns i handelsregistret. Länsstyrelsen förde detta register för länet till och med 1994. De handelsregister som fördes av städerna till slutet av 1960-talet finns också hos Länsstyrelsen. Den äldsta delen av handelsregistret från och med 1888 finns på Landsarkivet i Vadstena. Idag är det Bolagsverket som registrerar alla firmor och bolag, inklusive aktiebolagen.

I arkivet har vi också taxeringsuppgifter för fastigheter. Uppgifterna finns i deklarationer från allmänna och särskilda fastighetstaxeringar och i fastighetstaxeringslängder åren 1958-1986. Äldre material finns hos Landsarkivet i Vadstena. Om du söker äldre taxeringsuppgifter för en fastighet, är det alltså Landsarkivet som har dessa.

Vilka arkiv som förvaras av Länsstyrelsen och vilka de viktigaste handlingarna är framgår av vår arkivbeskrivning [PDF 134 kB].