Besked om bredband kommer senare i vår

En första preliminär prioritering bland ansökningarna är nu gjord.
Teckningen visar delar av en modern landsbygd

Kontaktpersonerna i länets alla ansökta bredbandsprojekt har under veckan fått besked om läget. Vi betonar särskilt att detta inte har inneburit något förhandsbesked om beslut. Handläggningen går nu vidare och vi kommer att börja begära in kompletteringar inom ett par veckor. Vi beräknar att vi är framme vid beslut under mars-april.

Budgetläge och många sökande

Intresset för bredbandsstödet inom Landsbygdsprogrammet är stort. Vi har många sökande som uppnår 500 poäng. Med aktuellt budgetläge kommer vi förmodligen inte att kunna bevilja stöd under denna programperiod till projekt som inte kommer upp i 500 poäng.

I den här beslutsomgången kommer vi att utnyttja hela vår disponibla budget. Eftersom vi har ett hårt söktryck inom satsningen på bredband på landsbygden arbetar vi intensivt med att från Jordbruksverket få tillgång till den sista tredjedelen av tilldelade medel i länets budget så snart som möjligt.