Lyckad laxutsättning i Vättern

Under drygt 40 år har årliga utsättningar av lax genomförts i Vättern för att kompensera fisket för den nedströmslekande öringen som försvann i början av 1900-talet när Motalaström byggdes ut.
Den 17 juni 2014 gjordes årets första utsättning av lax i Vättern.
Smoltifierad Gullspångslax redo för utsätting i Vättern. Foto. Michael Bergström

Fisken som är av Gullspångsstam med ursprung Vänern levererades av EM Lax AB. Antalet laxar som sattes ut var 10 000 stycken. Fisken som nu är två år har under sin levnadsfas  kontrollerats flera gånger med avseende på kvalitet m m. Även själva utsättningarna övervakades av personal från Länsstyrelsen i Jönköping respektiva Örebro.

Kvaliteten på de utsatta fiskarna har följts upp genom att ca 100 fiskar sumpats i Vättern efter utsättningen. Alla kontroller har visat att den utsatta fisken av allt att dömma var av mycket god kvalitet och var smoltifierade varför förhoppningen nu är att utsättningen skall ge goda återfångster i fisket!

Ytterligare utsättningar för att nå upp till det beslutade taket om 20 000 laxar per år planeras till hösten. Utsättningen av 10 000 laxar i höst är beräknad till oktober.

Noterbart är att årets utsättningar sker med omärkta fiskar. Återfångsten av märkt fisk har minskat samtidigt som laxen  på senare år har visat upp ökade skador till följd av märkningen som ej är acceptabla av djuretiska själ. Vid årets utsättning har därför inga märkts.

Enligt de uppgifter som kommit in till Länsstyrelsen har årets laxfiske varit det bästa på många år. Det har fångats lax i högsommarvärmen som aldrig förr.

Det ska bli intressant att se hur fisket går nu i höst när högsäsongen för lax inträffar!