Nytt vargangrepp väster om Skillingaryd

Natten till 15 juni angreps 14 får av varg, en knapp mil väster om Skillingaryd. Sex av fåren hittades döda i hagen och resterande är skadade. Sannolikt är det samma varg som orsakde det stora angreppet för snart en vecka sedan som nu har tagit sig in till dessa får. Fåren var väl stängslade men troligtvis har vargen tagit sig in via ån som rinner förbi gården och utgör en naturlig avgränsning av hagen.

Länsstyrelsens fältpersonal har under dagen jobbat med att besiktiga fåren och att vidta förebyggande åtgärder (till exempel lapptyg eller elnät) för att förhindra ytterligare angrepp på gården.

Länsstyrelsen uppmanar tamdjursägare i denna del av länet att öka tillsynen av sina djur och se över stängslen. Tänk på att vatten som avgränsning gör det lätt för en varg att komma in i hagen. Ett vanligt fårnät ger som regel ett bra skydd mot varg, men bör då vara ordentligt sträckt nedtill. Kompletteras fårnätet med en eltråd med hög spänning (4500 V) ca 15-20 cm över nätet och en i nederkanten precis innanför nätet på ca 20-30 cm höjd får man ett mycket bra skydd mot varg (förutsatt att ingen stenmur eller dylikt finns inom 1 meter från stängslet, som vargen kan ta sig upp på och hoppa ifrån). Om vargen står på marknivå hoppar den sällan över stängsel utan försöker ofta krypa under eller gå igenom dem. En åtgärd av mer tillfällig karaktär är att ta in fåren på natten om man har möjlighet till det, eller flytta dem närmre gården. I mån av medel kan länsstyrelsen ge bidrag till rovdjursavvisande stängsel. Länsstyrelsen uppmanar även allmänheten att fortsätta rapportera om man ser varg eller något annat av de stora rovdjuren, antingen via rovobs.se eller telefonsamtal till våra rovdjursspårare/besiktningsmän.

Skyddsjakt

En skyddsjaktsansökan på en varg har lämnats till Naturvårdsverket den 13 juni. Naturvårdsverket har begärt ett yttrande från Länsstyrelsen som ska vara klart senast den 18 juni. Länsstyrelsen kommer att diskutera frågan tillsammans med länets viltförvaltningsdelegation, som sedan länge har ett inplanerat möte under måndagen.  Därefter kommer Länsstyrelsen skriva sitt yttrande.


 Spårare och besiktningsmän i Jönköpings län:

Bo Adolfsson (sydvästra och södra länet)
Telefon 070-549 80 61

Anders Gunnarsson (östra, norra och centrala länet)
Telefon 070-290 89 08

Sten Johansson (norra och centrala länet)
Telefon 070-867 28 20  

Göran Hansson (norra och centrala länet)
Telefon 073-048 46 53  

Kjell Mohlin (centrala, östra och nordöstra länet)*
Telefon 070-213 96 95  

Anders Aldberg (centrala, östra och nordöstra länet)*
Telefon 070-369 13 70  

*=endast spårare