Bygdemedel i reglerade vattendrag

Länsstyrelsen förvaltar medel i form av inkomna avgifter för reglerade vattendrag: Furen-Flåren och Huskvarnaån. De förvaltade medlen kan användas för insatser i närområdena för de reglerade vattnen, dels för att täcka kostnader för skador som uppkommer på grund av regleringar, dels i form av andra insatser i närområdet av det reglerade vattnet.

Ansökningsblankett

sidan är uppdaterad 2017-05-11