Bygdemedel i reglerade vattendrag 

Länsstyrelsen förvaltar medel i form av inkomna avgifter för reglerade vattendrag: Furen-Flåren och Huskvarnaån. De förvaltade medlen kan användas för insatser i närområdena för de reglerade vattnen, dels för att täcka kostnader för skador som uppkommer på grund av regleringar, dels i form av andra insatser i närområdet av det reglerade vattnet.

Ansökningsblankett

Kontakta oss

Daniel Rydberg
Fiskerikonsulent
Fiskeenheten
Daniel punkt Rydberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Daniel punkt Rydberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236359
070-6198727