Bygdemedel i reglerade vattendrag 

Länsstyrelsen förvaltar medel i form av inkomna avgifter för reglerade vattendrag: Furen-Flåren och Huskvarnaån. De förvaltade medlen kan användas för insatser i närområdena för de reglerade vattnen, dels för att täcka kostnader för skador som uppkommer på grund av regleringar, dels i form av andra insatser i närområdet av det reglerade vattnet.

Kontakta oss

Jan Enler
Planeringsdirektör
Enheten för regional utveckling
Jan punkt Enler snabela lansstyrelsen punkt se¤Jan punkt Enler snabela lansstyrelsen punkt se
036-395078