Konsultcheckar 

På grund av verksamhetsövergång till blivande regionkommun Region Jönköpings län kommer hanteringen av stödet ändras. Ytterligare information om ansökningar för regionala tillväxtmedel kommer senare.

Stöd till företagsutveckling kan ges i form av konsultcheckar/SMED-checkar. Konsultchecken är ett bidrag som ska täcka en del av kostnaderna för köp av externa konsulttjänster som behövs för att utveckla företaget.

Konsultcheckar kan sökas av alla små och medelstora företag i länet, men ges i första hand till företag i länet som har högst 100 anställda.

Konsultcheckar kan användas för köp av konsultinsatser i samband med produktutveckling, design eller andra insatser för att utveckla företaget. Stöd kan inte ges till normala driftskostnader i företaget.

Den högsta stödnivån är 50 procent av godkända externa kostnader. I Jönköpings län tillämpas följande takbelopp

  • produktutvecklingsinsatser 100 000 kronor
  • industridesign 30 000 kronor
  • företagsutveckling 50 000 kronor

Det lägsta checkbeloppet är 15 000 kronor, vilket innebär att projekt med en totalkostnad mindre än 30 000 kronor, inte kan söka stöd.

För att få tillgång till en konsultcheck/SMED-check krävs följande

  • projektet ska vara godkänt av SMED innan start,
  • de egna resurserna är otillräckliga för att nå slutresultatet och
  • den externa insatsen ska vara avgörande för projektets genomförande.

Hur man söker en konsultcheck

  • kontakt tas med SMED, telefon 036-30 6500
  • ansökan görs på särskild blankett
  • ansökan ska innehålla en tydlig projektbeskrivning med tidplan och kostnadsbudget.

Ansökan hanteras av SMED och beslut om stöd tas i en beredningsgrupp med företrädare för SMED, Länsstyrelsen och Regionförbundet.

Stödet utbetalas efter att projektet har genomförts och kostnaderna har redovisats. Utbetalning görs bara vid ett tillfälle. Stöd kan bara betalas ut för faktiska kostnader som har betalats av företaget. Till redovisningen måste därför bifogas fakturor och betalningsverifikationer som underlag för det slutliga stödet.

Mer information om SMED kan du läsa här

 

Kontakta oss

Thomas Malmborg, SMED
thomas snabela smed punkt nu¤thomas snabela smed punkt nu
036-30 65 22
Emanuel Schmit
Handläggare
Enheten för regional utveckling
emanuel punkt schmit snabela lansstyrelsen punkt se¤emanuel punkt schmit snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236262

Logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vidare läsning

Förordningen om Regionalt bidrag till företags-utveckling  SFS 2000:283