Konsultcheckar 

På grund av verksamhetsövergång till Region Jönköpings län har hanteringen av stödet ändrats.

Ytterligare information om ansökningar för regionala tillväxtmedel finns hos Region Jönköpings län.

Här kan du läsa mer om stöd för utveckling av nya varor/tjänster och för internationalisering ALMI Jönköping