Näringsliv och föreningar

Här får du som driver företag information om vilka företagsstöd och tillstånd du kan söka hos länsstyrelsen. Du får också veta mer om hur länsstyrelsen hjälper till att stimulera regionens företag och föreningar för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

Vad vill du göra?

  
  
Description
  
  
  
  
Läsa mer om stiftelserhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/naringsliv-och-foreningar/kategoripuffar/stiftelser.jpg
Länsstyrelsen har en databas där du kan se vilka stiftelser som finns i Sverige.
StiftelserIn page navigation
Ansöka om projektstödhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/naringsliv-och-foreningar/kategoripuffar/projektstod.jpg
Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.
ProjektstödIn page navigation
Veta mer om länets näringslivhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/naringsliv-och-foreningar/kategoripuffar/naringsliv.jpg
Arbetet med regional utveckling syftar till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.
NäringslivsutvecklingIn page navigation
Licens för yrkesfiskarehttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/naringsliv-och-foreningar/kategoripuffar/fiskerinaring.jpg
När en ansökan prövas första gången utgår man ifrån vilket sorts fiske som ska bedrivas samt tillgången på fisk.
Personlig fiskelicensIn page navigation