Norra kärr

Tasman Metals AB vill etablera en gruva vid Norra Kärr i Jönköpings kommun. På denna sida finns information om hur processen att starta en gruva går till. Länsstyrelsen lägger också ut aktuella handlingar och yttranden på denna sida.

Innan en gruva kan starta föregås den av prövning i flera steg. Stegen sammanfattas nedan.

1) Bergsstaten är den myndighet som lämnar de undersökningstillstånd som ger ett bolag ensamrätt att prospektera efter mineraler i ett specifikt område. Länsstyrelsen deltar som remissinstans i prövningen av undersökningstillstånd.

2) Om bolaget hittar tillräckligt mycket mineral för att vilja gå vidare så ansöker de om bearbetningskoncession hos Bergsstaten. Bergsstaten samråder med Länsstyrelsen i miljöfrågor.

3) Hälso- och miljöeffekterna av en gruva samt skyddsåtgärder om gruvan får komma till stånd prövas av mark- och miljödomstol i en tillståndsprövning enligt miljöbalken.

I menyn till höger finns ytterligare information att läsa om hur processen går till.

Aktuellt läge

Högsta förvaltningsdomstolen meddelande dom den 22 februari 2016 som upphäver regeringsbeslut såvitt det gäller tillstånd till bearbetningskoncession. Domen innebär att steg två ovan behöver göras om. Tasman Metals tillstånd för provbrytning har också gått ut utan att tillståndet tagits i anspråk. Den ansökan om förlängning som varit för prövning vid Länsstyrelsen Östergötland har dragits tillbaka av bolaget.