Vattenskoter

I Jönköpings län finns tre platser där det är tillåtet att köra med vattenskoter. På övriga platser är det inte tillåtet, men eftersom regleringen anses strida mot EU-regler lagförs inte de som kör vattenskoter på andra ställen.

Därför arbetar regeringskansliet nu med en ny lagstiftning på området.

De svenska reglerna för att köra vattenskoter ändrades senast den 15 juli 2004. Reglerna innebär att vattenskoter får köras i allmänna farleder och där Länsstyrelsen har gett sin tillåtelse.

I Jönköpings län finns två allmänna farleder, där du får köra vattenskoter:

  • Vättern mellan Gränna och Visingsö (Jönköpings kommun)
  • Bolmen mellan Sunnaryd och Bolmsö (Gislaveds kommun)

Dessutom har Länsstyrelsen beslutat att körning med vattenskoter får ske i Vättern inom ett område nordväst om Gränna hamn. Transport till och från området får ske mellan Gränna hamn och området. Körning med vattenskoter är tillåten dagligen mellan klockan 10.00 - 20.00 under tiden den 1 juni till den 31 december. Beslutet gäller tills vidare.

På övriga platser i länet är vattenskoterkörning förbjuden.

På grund av att den svenska regleringen har ansetts strida mot EU-regler så lagförs dock inte de som kör vattenskoter på andra ställen. Ny lagstiftning på området bereds för närvarande i regeringskansliet.

För framförande av vattenskoter gäller samma regler som för båttrafik i övrigt, det vill säga att hastighetsbestämmelser ska följas och hänsyn tas till miljö och natur med mera. Även om Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om var vattenskoterkörning är tillåten så är det Polismyndighetens uppgift att upprätthålla lag och ordning och att ingripa vid eventuella förseelser.