Länsstyrelsen nylanserar skolmaterial om försurning!

Utbildningsmaterialet om försurning har fräschats upp och förnyats under 2015. Materialet vänder sig till pedagoger som undervisar i högstadium och gymnasium. Det består av två delar- en lärarhandleding och en Powerpointpresentation och är utformats på ett sådant sätt att pedagogen själv kan välja vilka delar som passar elevgruppen och undervisningen. På denna sida kan du ladda hem materialet.
Helikopterkalkning.

Försurningen är länets största miljöproblem. Människans utsläpp av försurade föroreningar är orsaken. Innan kalkningen började var läget kritiskt i många sjöar och vattendrag. Många arter har försvunnit till följd av försurningen. Även om läget har blivit bättre idag med minskningar av utsläppen, kommer försurningen fortfarande att vara ett problem för en lång tid framöver.

Vi har tagit fram ett skolmaterial om försurning och kalkning för högstadie- och gymnasieskolor för att uppmärksamma problemet med försurning och arbetet mot detta. I detta material får du svar på frågor om vad försurning är, vad orsakerna är, vad man gör åt problemet, hur det ser ut i vårt län samt vad man gör för att återställa miljön.

 Lärarhandledning

"När surt regn faller" som PDF

                                                   

 Här kan du ladda ner PowerPoint dokumentet "När surt regn faller" (30 MB).

Om du har problem att ladda ner presentationen, kontakta Ingela Tärnåsen på Länsstyrelsen.

Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten i Jönköpings län