Vattenkemi

För att följa upp resultatet av kalkningen är det viktigt att följa tillståndet i sjöar och vattendrag inom de åtgärdade områdena. Detta kan man bland annat göra genom vattenprovtagning. Vattenkemiresultat är viktiga inför planering av framtida kalkning samt att man får reda på om målsättningarna för kalkningsverksamheten uppfylls.

Vattenkvalitet och kalkdoser kontrolleras

Vattenprovtagning sker regelbundet i ett stort antal sjöar och vattendrag i länet, totalt cirka 450 lokaler. Provtagningens syfte är att kontrollera vattenkvaliteten och ta reda på om kalkdoserna i kalkade vatten och våtmarker är rimliga. Provtagning sker vanligen 2 till 7 gånger per år. Vattenproverna analyseras med avseende på exempelvis pH, alkalinitet, färg, konduktivitet, kalcium, magnesium, natrium och kalium.

I Jönköpings län tas även prover i 6 referensvattendrag och 7 referenssjöar. Dessa vatten är opåverkade av kalkning och syftet med dessa är att följa försurningens förlopp i okalkade vatten.

För ett flertal av de sjöar och vattendrag där vattenkemin undersöks finns målsättningar formulerade. Kartan nedan visar resultaten av 2015 års undersökningar vid dessa lokaler. De vattenkemiska målen innebär att pH inte någon gång under året ska påverka det naturliga växt- och djursamhället på ett negativt sätt. Olika områden har olika pH-mål beroende på förekomst eller tidigare förekomst av försurningskänsliga arter.

Ett exempel på en sjö där vattenkemin har förbättrats avsevärt är Majsjön.  

 Sidan är uppdaterad 2017-03-20