Vattendragsvandringar

Projekt Vattendragsvandringar längs värdefulla vattendrag är avslutat. Vi kommer att fortsätta att använda vattendragsvandringar som metod för att kommunicera naturvärden, åtgärdsförslag och bevarande av viktiga vattenmiljöer.

     Vattendragsvandring vid Nybrokvarn. Foto: Anders Hildingsson

 

Vattendragsvandringar är ett samarbetsprojekt mellan oss som jobbar med vatten- och naturvård  på Länsstyrelsen. Syftet med projektet är att öka intresset för värden i och hänsyn vid vattendrag i skogsmark. Vi vill skapa goda kontakter med skogsägarna kring värdefulla vattendrag och lägga grunden till en öppen dialog kring skötsel och bevarande av värdet i vattendragen och dess närmiljö.  

Projektet medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Genomförda vandringar

Gnyltån och Lillån

Lillån i Bankeryd

Knipån

Brusaån

Solgenån

Sällevadsån

Svedån

Svartån vid Säbysjön

Årån 

Sågån/Grissleån

Hökesån

Nissan vid Spafors

Rödån  

Krakhultabäcken

Svanån

Emån Strömmahult

Skiverstadsån