Klimatrådet

Klimatrådet för Jönköpings län engagerar närmare 90 personer. Rådet enagerar 29 ledamöter med ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. Ordförande i Klimatrådet är vikarierande landshövding Anneli Wirtén.

Klimatrådet

Klimatrådet finns på: www.Klimatradet.se

Klimatrådet för Jönköpings län bildades år 2011 och har till syfte att vara en samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga länets vision Plusenergilän år 2050. 

Arbetet utgår från Klimat- och energistrategin för Jönköpings län (se "Publikationer") där det konstateras att det behövs en målmedveten samverkan mellan länets aktörer för att klara den genomgripande omställning som klimatfrågan kräver, det vill säga Klimatrådet.

Klimatrådets ordförande är vikarierande landshövding Anneli Wirtén, samtliga ledamöter hittar du nedan. Alla länets kommuner är en del av Klimatrådet och representeras av sju politiker från Aneby, Gnosjö, Habo, Jönköping, Vetlanda, Sävsjö och Värnamo.

Till Klimatrådet finns bland annat fyra fokusgrupper inom områdena:

  • Energieffektivisering, konsumtion och livsstil
  • Transporter och planering
  • Förnybar energi och jord- och skogsbruk
  • Anpassning till klimatförändringar

Fokusgrupperna har bland annat till uppgift att ta fram förslag till åtgärder och satsningar med syfte att målen i klimat- och energistrategin ska nås. 

Dina förslag är värdefulla!

Har du tankar och idéer som du vill att Klimatrådet tar med sig eller på annat sätt belyser? Du kontaktar oss genom kontaktuppgifterna som finns till höger på denna sida under, Kontaktpersoner.