Klimatrådet

Klimatrådet är till för att åstadkomma en energiomställning och driva på arbetet med klimatanpassning. Vi är övertygade om att arbetet bidrar till att stärka individer och organisationer som idag står inför stora utmaningar med bland annat klimatförändringar. Behovet av tydliga visioner, mål, strategier, innovativa lösningar samt kompetens för att ta sig an utmaningarna ökar allt snabbare. I utmaningarna finns de ny möjligheterna att skapa framgångsrika verksamheter vilket Klimatrådet värnar och lyfter fram som förebilder och goda exempel.
Klimatrådet

Klimatrådet finns på: www.Klimatradet.se

Klimatrådet för Jönköpings län bildades år 2011 och har till syfte att vara en samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga länets vision Plusenergilän år 2050. 

Arbetet utgår från Klimat- och energistrategin för Jönköpings län (se "Publikationer") där det konstateras att det behövs en målmedveten samverkan mellan länets aktörer för att klara den genomgripande omställning som klimatfrågan kräver, det vill säga Klimatrådet.

Rådets ledamöter har ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. Ordförande i rådet är landshövdingen i Jönköpings län. Alla länets kommuner är en del av Klimatrådet och representeras av politiker från Aneby, Gnosjö, Jönköping, Vaggeryd, Sävsjö och Värnamo. Hela Klimatrådets organisation med dess arbetsgrupper engagerar över 100 personer från närmare 50 organisationer från hela länet.

Till Klimatrådet finns bland annat fyra fokusgrupper inom områdena:

  • Energieffektivisering, konsumtion och livsstil
  • Transporter och planering
  • Förnybar energi och jord- och skogsbruk
  • Anpassning till klimatförändringar

Dina förslag är värdefulla!

Har du tankar och idéer som du vill att Klimatrådet tar med sig eller på annat sätt belyser? Du kontaktar oss genom kontaktuppgifterna som finns till höger på denna sida.