Anpassning till ett förändrat klimat

Översvämmning

Trots arbete med att minska vår klimatpåverkan står det nu klart att klimatförändringarna kommer att bli omfattande och få stor påverkan över hela världen. Även Sverige kommer att påverkas kraftigt av ett förändrat klimat och flera verksamheter och samhällssektorer kommer att beröras i olika omfattning.

Det är därför nödvändigt att samhället arbetar med anpassning till pågående klimatförändringar. Läs mer om detta arbete här nedan och under rubrikerna i menyn till vänster.

Aktuellt

Ny guide för klimatanpassning

Guide för klimatanpassningEn ny vägledning ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, företag med flera hittar hjälp och stöd för att rusta för ett förändrat klimat. Guiden kallas Åtgärda och finns på Klimatanpassningsportalen.

  

Plus fem grader 

Broschyren +5 - Klimatet förändras

En kort broschyr om vilka klimatförändringar som förväntas i Jönköpings län samt vilka effekter dessa medför. Denna kan läsas här. Det går även bra att beställa flera broschyrer från Länsstyrelsen.

 

 

 

Regionala åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat 2015 - 2019Anpassning till ett förändrat klimat

Under 2014 beslutades ett regionalt åtgärdsprogram för arbetet de närmsta åren med att anpassa samhället till pågående klimatförändringar. Detta program kan hämtas här.

Läs gärna mer om Klimatrådets fokusgrupp för klimatanpassning som arbetat med framtagandet av åtgärdsprogrammet.

 

SkyfallskarteringKartering av vattnets väg vid skyfall

Länsstyrelsen har nyligen tagit fram en metod för att kartera vattnets väg vid skyfall. En rapport om denna metod kan hämtas här.

  
  
  
  
There are no items to show in this view of the "Documents" document library.