Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar

Har ni en idé på en åtgärd för att minska din organisations klimatpåverkan? Då kan ni från kommuner, företag eller organisationer söka medel från Klimatklivet.

Stödet ska ge så stor klimatnytta som möjligt

Prioriteringsgrunden för stödet är minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. Vid lika klimatnytta prioriteras effekter på andra miljömål, hälsa och sysselsättning.

Exempel på åtgärder

Åtgärder behövs i företag, organisationer och kommuner. Det går till exempel att söka stöd för att:

 • fasa ut fossil energi
 • ta tillvara restvärme
 • bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas eller HVO
 • göra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas
 • minska utsläppen av metan eller lustgas
 • installera laddstationer för elbilar till exempel i områden med flerbostadshus, vid pendlarparkeringar, stora arbetsplatser eller besöksmål

Åtgärder som beviljas stöd får inte vara påbörjade före beslutet, lönsam utan stöd eller omfattas av handeln med utsläppsrätter eller elcertifikat.  

Hur söker man?

Skicka ansökan till Länsstyrelsen via Naturvårdsverkets digitala ansökningstjänst nedan.  Följande perioder går det att söka stödet:
16 maj  - 13 juni
29 augusti - 26 september

Vilka regler gäller?

Klimatinvesteringsstödet betalas ut med de förutsättningar som finns i förordning (2015:517). Observera att stöd inte får ges till verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Läs förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar.

Sök klimatinvesteringsstöd

Stödet söks genom att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen via en digital ansökningstjänst. E-tjänsten finns tillgänglig i anslutning till ansökningsperioderna.

Klimatinvesteringsstöd - e-tjänst

> Gå till e-tjänsten för att söka klimatinvesteringsstöd


Mer information och anvisningar till dig som sökande finns hos Naturvårdsverket.

 

Ansökningar

Under 2015 har två ansökningsomgångar genomförts.

 • I omgång 1 kom det in drygt 400 ansökningar från hela landet, varav 17 stycken var från Jönköpings län.
 • I omgång två kom det in cirka 200 ansökningar i hela landet, varav 11 stycken från Jönköpings län.

I Jönköpings län har vi fått sju beviljade ansökningar. 

 • Aneby kommun, laddinfrastruktur
 • Habo kommun, laddinfrastruktur
 • Gislaved Energiring, laddinfrastruktur
 • Jönköpings kommun, laddinfrastrukur
 • Vaggeryds kommun, laddinfrastruktur
 • Värnamo kommun, laddinfrastruktur
 • Region Jönköpings län, 100%, 1,7 milj, lustgas
 • NEOVA, 11,25 milj, närvärme
 • Hedin Bil, laddinfrastruktur
 • Zenergy, fjärrvärme+laddinfrastruktur

 Klimatklivet

Klimatklivet