Miljö och klimat

Länsstyrelsen har en viktig roll när det gäller miljö- och klimatarbetet i länet. Vi samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

Vad vill du göra?

  
  
Description
  
  
  
  
Läsa om miljöfarlig verksamhethttp://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/kategoripuffar/miljofarligverksamhet.jpg
Miljöfarlig verksamhet innebär negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.
Verksamheter med miljöpåverkanIn page navigation
1
Våtmarker och småvattenhttp://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/kategoripuffar/vatmarkerochsmavatten.jpg
Våtmarker tillhör våra mest artrika miljöer.
Vatten och vattenanvändningIn page navigation
1
Söka stöd för lokala klimatinvesteringarhttp://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/kategoripuffar/klimatinvesteringar.jpg
Sök stöd för innovativa lösningar för ett klimatsmart samhälle.
Klimat och energiIn page navigation
2
Läsa mer om länets miljömålhttp://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/miljo-och-klimat/kategoripuffar/miljomal.jpg
Miljömålen beskriver det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara.
MiljömålIn page navigation
2