Medborgarskap 

Länsstyrelsen tar emot anmälan om svenskt medborgarskap från dig som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island. Om du är medborgare i ett annat land ska du vända dig till Migrationsverket.

Anmälan om svenskt medborgarskap

När anmälan görs till oss ska de uppräknade villkoren nedan vara uppfyllda.

Vuxna

Vuxna personer kan få svenskt medborgarskap om de

  • har fyllt 18 år
  • har bott i Sverige de senaste fem åren
  • inte har dömts till fängelse eller någon annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–21 år

Ungdomar kan få svenskt medborgarskap om de

  • har fyllt 18 år men inte 21 år 
  • utan avbrott har bott i Sverige sedan de fyllde 13 år

Barn

Vårdnadshavaren kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap för barn som

  • har bott i Sverige de senaste tre åren 
  • inte har fyllt 18 år
  • samtycker till att bli svenska om de har fyllt 12 år och har ett utländskt medborgarskap

Om barnets vårdnadshavare anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap medföljer deras ogifta barn under 18 år automatiskt. Barnen kan även omfattas om anmälan bara gäller ena vårdnadshavaren, förutsatt att han eller hon

  • har ensam vårdnad om barnet eller
  • har gemensam vårdnad och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Återgå till svenskt medborgarskap

Om du av någon anledning förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall återfå det genom anmälan till Länsstyrelsen.

Dubbelt medborgarskap

Danska, finska och isländska medborgare kan ha dubbelt medborgarskap. Norska medborgare förlorar sitt tidigare medborgaskap när de blir svenska medborgare.

Kontakta oss

Gisela Schwab
Förvaltningshandläggare
Rättsenheten
Gisela punkt Schwab snabela lansstyrelsen punkt se¤Gisela punkt Schwab snabela lansstyrelsen punkt se
010-2235331
Länsstyrelsen Östergötland
ostergotland snabela lansstyrelsen punkt se¤ostergotland snabela lansstyrelsen punkt se
Telefon: 010-223 50 00

Östergötland tar över hanteringen från Jönköpings och Kalmar län

Från och med 1 juli 2012 tar Länsstyrelsen i Östergötlands län över hanteringen av medborgarskap från länsstyrelserna i Jönköpings och Kalmar län

Här hittar du mer  information om medborgarskap hos Länsstyrelsen Östergötland.