Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet ska främja arbetet med jämställdhet i länet.

Jämställdhetsrådet i Jönköpings län har funnits sedan 2005 och det nuvarande rådet bildades hösten 2012. Rådet är ett samverkansorgan för aktörer i Jönköpings län som har engagemang och påverkansmöjlighet i jämställdhetsarbetet. Landshövdingen har bjudit in centrala aktörer, vilka i sin tur har utsett sina representanter till rådet. Ordförande i rådet är Landshövdingen.

Jämställdhetsrådet har till syfte att vara en samordnande och pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga de nationella politiska jämställdhetsmålen i Jönköpings län.

 

Jämställdhetsrådets ledamöter

Helena Jonsson (Ordförande)

Anneli Wirtén, Länsstyrelsen

Diana Laitinen Carlsson, Eksjö kommun

Dina Friis, ESF-rådet

Marie Johansson, Gislaveds kommun

Ingrid Estrada Magnusson, Jönköping University

Robert Källström, Jordbruksverket

Carin Berggren, Jönköpings kommun

Lars-Anders Kjellberg, Jönköpings kristna råd

Göran Johansson, LO

Ida Rantonen, LRF

Anders Karlgren, Nässjö kommun

Fredrik Lindfors, Polismyndigheten

Jimmy Henriksson, Region Jönköpings län

Jonas Nilsson, Region Jönköpings län

Ulrika Geeraedts, Region Jönköpings län

Inger Kallings, Rädda Barnen Jönköpings distrikt

Irada Söderberg, S-kvinnorna Jönköpings län

Karin Carlsson, Smålandsidrotten

Kenth Williamsson, Vaggeryd kommun

Dan Ljungström, Vetlanda kommun

Ulla Gradeen, Värnamo kommun

Siv Lindén, Winnet    

Jämställdhetsrådets möten bereds av en beredningsgrupp som kallas samman av Josefin Andersson, Länsstyrelsen.