Integration 

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och ska främja samverkan mellan olika aktörer såsom kommuner, myndigheter, företag, organisationer för att uppnå de nationella integrationspolitiska målen.

Det övergripande målet för integrationspolitiken är:

 • lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Integrationspolitiken fokuserar på:

 • ett effektivt system för mottagande och etablering av nyanlända
 • fler i arbete och fler företagare
 • likvärdighet i skolan, förbättrade språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna
 • en effektiv bekämpning av diskriminering
 • en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap
 • en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald.

Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Enligt regeringens integrationsuppdrag ska Länsstyrelsen

 • verka för att det finns god beredskap och kapacitet i länet för mottagande av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande
 • överlägga och träffa överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande
 • främja samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända.
 • vidareutveckla samverkan på regional nivå, särskilt när det gäller samordning av kommunal verksamhet som svenskundervisning för invandrare och samhällsorientering
 • följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända i länet.

 

 

Kontakta oss

Alexandra Wollmar
Integrationsutvecklare
Utvecklingsavdelningen
alexandra punkt wollmar snabela lansstyrelsen punkt se¤alexandra punkt wollmar snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236209
Nina Lindgren
Integrationsutvecklare
Utvecklingsavdelningen
Nina punkt Lindgren snabela lansstyrelsen punkt se¤Nina punkt Lindgren snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236469
Amra Salihovic
Integrationsutvecklare
Utvecklingsavdelningen
amra punkt salihovic snabela lansstyrelsen punkt se¤amra punkt salihovic snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236482