Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och ska främja samverkan mellan olika aktörer såsom kommuner, myndigheter, företag, organisationer för att uppnå de nationella integrationspolitiska målen.

Det övergripande målet för integrationspolitiken är

  • lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla. oavsett etnisk och kulturell bakgrund.