Folkhälsa 

Länsstyrelsen har till uppgift att skapa förutsättningar i samhället så att hela befolkningen kan få en god hälsa på lika villkor.

Folkhälsa handlar om allt från människors egna val och vanor till sådant som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället. Vi arbetar särskilt med folkhälsoområden som jämställdhet, integration, miljö, bostadsplanering, sociala förutsättningar, antidiskriminering samt alkohol- och drogrelaterade frågor.

Kontakta oss

Karin Hermansson
Avdelningschef
Utvecklingsavdelningen
karin punkt hermansson snabela lansstyrelsen punkt se¤karin punkt hermansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236468
070-6064189