Människa och samhälle

Här kan du söka olika tillstånd eller bidrag samt få reda på hur länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

Vad vill du göra?

  
  
Description
  
  
  
  
Veta mer om mäns våld mot kvinnorhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/kategoripuffar/vald-i-nara-relationer.jpg
Uppdraget utgår från det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.   
Våld i nära relationerIn page navigation
Läsa mer om länets krisberedskaphttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/kategoripuffar/krisberedskap.jpg
En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället.
KrisberedskapIn page navigation
Söka tillstånd för kamerövervakninghttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/kategoripuffar/kameraovervakning.jpg
Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för kameraövervakning.
KameraövervakningIn page navigation
Veta mer om länets integrationsinsatserhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/Jonkoping/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/kategoripuffar/integration.jpg
Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända.
IntegrationIn page navigation