Utbildning och rådgivning

Länsstyrelsen arrangerar och samordnar en rad olika aktiviteter inom olika områden. Ofta sker detta tillsammans med externa aktörer. Utbildningen genomförs inom landsbygdsprogrammet. De nationella målen för landsbygdsutveckling styr innehållet i utbildningen. Målgruppen för dessa aktiviteter är lantbrukare och andra som är verksamma inom jordbruk och trädgård, landsbygdsföretagare och landsbygdsboende.

De kurser och aktiviteter som Länsstyrelsen samordnar finns inom nedanstående målområden.

  • Ett rikt odlingslandskap
  • Ingen övergödning
  • Giftfri miljö
  • Begränsad klimatpåverkan
  • Ekologisk produktion   
  • Företagsutveckling inom de gröna näringarna
  • Företagsutveckling utanför de gröna näringarna
  • Landsbygdsutveckling
  • Tvärvillkor

Övrig utbildning

Utanför landsbygdsprogrammet anordnas andra typer av utbildningar, bland annat inom yrkesmässig trädgårdsodling och för hantering av kemiska växtskyddsmedel.

Behörighetsutbildning krävs för att man ska få använda kemiska växtskyddsmedel av klass 1L och 2L. Länsstyrelsen anordnar årligen sådan utbildning i februari-mars (aktuella kursdatum hittar du här till höger). Vill du veta mer om behörighetsutbildning kan du besöka Jordbruksverkets webbsida som har ytterligare information.

För den yrkesmässiga frukt- och bärodlingen ordnas speciella kurser och studieresor.