SAM Internet 2014 

Nu är det dags att göra årets ansökan i SAM Internet. Från och med måndagen den 3 februari 2014 är det möjligt att göra sin ansökan i SAM Internet. Du kan skicka in din ansökan fram till och med torsdagen den 3 april 2014 då SAM Internet stänger.

Logotyp SAM Internet

I årets SAM-utskick från Jordbruksverket kommer du inte att få ut något nytt lösenord för SAM Internet. Du kan istället använda dig av en e-legitimation för att logga in. Om du inte vill använda dig av e-legitimation kan du logga in med det lösenord som du senast använde dig av då du loggade in i SAM Internet 2013. Det är även möjligt att beställa ett nytt lösenord från Jordbruksverkets webbplats.  

Använd e-legitimation när du söker i SAM Internet

Om du loggar in i SAM Internet med e-legitimation kan du skriva under din ansökan direkt på datorn med din e-legitimation. Du slipper på så vis skicka in en underskrift per post. Du slipper dessutom hålla reda på ditt lösenord!  

Med din e-legitimation får du även tillgång till andra tjänster på Jordbruksverkets webbplats. Du kan till exempel överföra stödrätter samt hitta information om dina ansökningar och utbetalningar.  

Du kan även ge din konsult, eller någon annan, en fullmakt att använda Jordbruksverkets tjänster. De flesta konsulter har en e-legitimation och med en fullmakt kan de logga in på Jordbruksverkets webbplats för att göra dina ärenden. På Mina sidor kan du ge någon en fullmakt. Du kan även beställa blanketten ”Fullmakt – E-tjänster” på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.  

Om du inte har en e-legitimation kan du skaffa det hos din bank eller hos Telia. Du kan läsa mer om e-legitimation på www.e-legitimation.se. Att skaffa en e-legitimation är enklare än du tror!

Kontakta oss

Pernilla Ardholt
Handläggare jordbruksstöd
Enheten för jordbruksstöd
Pernilla punkt Ardholt snabela lansstyrelsen punkt se¤Pernilla punkt Ardholt snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236225

Hjälp med SAM-ansökan

Länsstyrelsen erbjuder även i år datorstuga där du kan få hjälp med att göra din SAM ansökan i SAM Internet.

Hjälp med SAM-ansökan

Gemensam kundtjänst

Har du frågor angående din ansökan eller SAM Internet?

Ring 0771-67 00 00

Jordbruksverket och samtliga länsstyrelser kommer från och med 3 februari 2014 att ha en gemensam kundtjänst. Hit kan du ringa om du har frågor som rör jordbruksstöd och SAM Internet.

Ansökan SAM Internet

Gör din ansökan om jordbruksstöd via SAM Internet på Jordbrukverkets webbplats

Ny adress gällande jordbruksstöd

Ny adress till Länsstyrelsen
Från och med 2013 går vi över till en gemensam adress för alla länsstyrelser gällande jordbruksstöd, dvs. gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag. Detta gör att alla brev som till exempel ansökningar, ändringar och kompletteringar med mera ska skickas till den nya adressen. Den nya adressen för vårt län är:

Länsstyrelsen i Jönköpings Län
FE 7
839 81 ÖSTERSUND

OBS! Adressen ska alltså vara Östersund och inte Jönköping.

Övriga ärenden som till exempel företagsstöd, projektstöd, tillstånd, dispenser, tillsyn och rådgivning ska fortfarande skickas till Länsstyrelsens adress i Jönköping.