SAM Internet 2016

Nu är SAM Internet stängt för ansökningar och ändringar för 2016. Sista ansökningsdag var den 21 april och sista ändringsdatum var den 15 juni.

SAM Internet 2017 öppnar troligen i februari 2017.

Nyheter 2016

Några förbättringar och förändringar har skett i SAM-Internet i år.

 • Från och med 2016 måste du rita skifte på alla block som finns med i din ansökan. Vill du inte söka gårdsstöd för skiftet måste du ange detta under övriga upplysningar under övriga uppgifter.
 • Det blir nu enklare att se om du uppfyller villkoren i förgröningsstödet. Hur stödet är beräknat kommer att framgå under fliken för förgröningen.
 • Du måste specificera vilka grödor du odlar för att beräkningen av förgröningsstödet ska bli rätt. Det gäller om du söker stöd för dessa grödor:
  - Stråsäd till grönfoder/ensilage (16)
  - Träda (60)
  - Grönsaksodling (74)
  - Grönfoder (80)
  - Trädgårdsodling (85)
  - Övrig markanvändning (88)
 • Under kartverktyget kan du klicka i ”visa markklasslager” och se detaljerade uppgifter om fastställda markklasser.
 • I Visa blockinformation under block kan du se om blocket ligger i ett nitratkänsligt område. Du kan också se i vilket kompensationsområde blocket ligger.

Viktigt att tänka på när du gör din ansökan!

 • Under ”Övriga upplysningar” ska du skriva upplysningar som rör din ansökan. Det kan vara till exempel:
  - Ange skiften som man inte söker stöd för
  - Ändra åtaganden som man gick in i 2015.
  - Söka utbetalningar som inte synd i SAM-Internet 2016.
  - Söka stödrätter ur nationella reserven för mark man inte har kunnat bruka för till exempel vägarbete.
  - Ange om man odlar mer än en gröda på ett skifte.
  - Dra tillbaka en ansökan om utbetalning för skyddszoner.
 • Alla ansökta åtaganden 2015 är ännu inte beslutade. Det betyder att de inte syns på samma sätt som tidigare i SAM-Internet under fliken Åtaganden. Informationen är uppdelad på Pågående åtaganden (sökta före 2015) och Ansökta 2015.      
 • Under ”Föreslå ändring av block” ska du ENDAST skriva kommentarer som rör ändringar av ett jordbruksblock, till exempel gränsändringar.         
 • Nya block som du inte tidigare sökt ersättning för ska uppfylla definitionen för sökt ägoslag då ansökan skickas in. Marken ska gå att använda i sitt syfte. På betesmarken ska det till exempel finnas en etablerad grässvål, sly ska vara röjt och stängsel ska vara uppsatt. Detta gäller även då du vill utöka blocket.
 • Försäkra dig om att den mark du söker stöd för kommer att användas som jordbruksmark under hela året. Kommer du till exempel stycka av en tomt under året ska den delen inte tas med i ansökan även om du hinner ta en skörd innan. Om du söker stöd för mark som inte används för jordbruksverksamhet eller om du söker stöd för en större areal än blockarealen kan du få avdrag på dina stöd.
 • Var noga med att undersöka att du har förfoganderätt för den mark du söker stöd för.
 • Läs igenom alla fel, varningar och observera innan du skickar in ansökan. Även om alla varningar och observationer inte går att få bort så är det viktigt att du tagit ställning till informationen och varningstexterna. 
 • Du är själv ansvarig för alla uppgifter i din SAM-ansökan. Det gäller både de uppgifter som redan finns i SAM-Internet och de uppgifter som du själv skriver in.

Saknade block

I år är det extra viktigt att kontrollera att alla block finns med i din ansökan. Många block har fått ändrade identiteter och en del block har trillat bort. Ett tips är att jämföra blockkartan 2015 med årets blockkarta i SAM-Internet. Du kommer åt förra årets blockkarta under fliken Rapporter/SAM arkivet/Ansökan 2015. Blockkartan ligger längst ned på rullisten eller i vänsterkanten under gemet om ditt dokument är en PDF-fil.

Använd e-legitimation när du söker i SAM Internet

I årets SAM-utskick från Jordbruksverket kommer du inte att få ut något nytt lösenord för SAM Internet. Du kan istället använda dig av en e-legitimation för att logga in. Om du inte vill använda dig av e-legitimation kan du logga in med det lösenord som du senast använde dig av då du loggade in i SAM Internet 2015. Det är även möjligt att beställa ett nytt lösenord från Jordbruksverkets webbplats.  

Med din e-legitimation får du även tillgång till andra tjänster på Jordbruksverkets webbplats. Du kan till exempel överföra stödrätter samt hitta information om dina ansökningar och utbetalningar.   

Du kan även ge din konsult, eller någon annan, en fullmakt att använda Jordbruksverkets tjänster. De flesta konsulter har en e-legitimation och med en fullmakt kan de logga in på Jordbruksverkets webbplats för att göra dina ärenden. På Mina sidor kan du ge någon en fullmakt. Du kan även beställa blanketten ”Fullmakt – E-tjänster” på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.  

Om du inte har en e-legitimation kan du skaffa det hos din bank eller hos Telia. Du kan läsa mer om e-legitimation på www.e-legitimation.se. Att skaffa en e-legitimation är enklare än du tror!

Ändra din ansökan

Du kan ändra din SAM-ansökan efter du skickat in den. Sista ändringsdatum är den 15 juni 2016. Om du har blivit aviserad om kontroll från din Länsstyrelse kan du inte längre göra några ändringar i din ansökan.

 Ansökan SAM Internet

SAM-Internet logotyp 

Gör din ansökan om jordbruksstöd via SAM Internet på Jordbrukverkets webbplats

Ny adress gällande jordbruksstöd

Skriftlig kommunikation

Ansökningar, ändringar, och kompletteringar med mera som gäller jordbrukarstöd så som gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag, ska skickas till adressen nedan.

Länsstyrelsen i Jönköpings Län
FE 7
956 85 ÖVERKALIX

OBS! Adressen ska alltså vara Överkalix och inte Jönköping.

Övriga ärenden som till exempel tillstånd, dispenser, tillsyn och rådgivning ska fortfarande skickas till Länsstyrelsens adress i Jönköping.