Landsbygdsutveckling 

Odlingslandskap
Foto: Smålandsbilder.se

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Regeringen har överlämnat förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 till EU-kommissionen. Därefter granskar kommissionen programmet. Ett godkänt program kan finnas i juni 2015.

Vad gäller för 2014?

Regeringen fattade i september 2013 beslut om att, som en övergångslös­ning, förlänga vissa miljöåtgärder från det tidigare landsbygdsprogram­met under 2014. De miljöersättningar som omfattas av detta beslut är miljöersättningar för skötsel av betesmarker och slåtterängar, vallersättning och ersättning för ekologisk produktion. Därutöver kommer också kompensationsbidraget förlängas under 2014 liksom Greppa Näringen och stöd till stängsel mot rovdjur.

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet kommer öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016.

På grund av förseningar startar det nya programmet i olika etapper. I nuläget är de endast möjligt att söka stöd för stängsel mot rovdjur. Från den 3 sepetember kommer det vara möjligt att, via en e-tjänst, söka bredbandsstöd samt stöd för investering i djurstallar. Mer information kommer att publiceras inför öppningen.

För övriga stöd är det ännu inte möjligt att skicka in någon ansökan om stöd.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Jönköpings län
jonkoping snabela lansstyrelsen punkt se¤jonkoping snabela lansstyrelsen punkt se
Telefon: 010-22 36 000
Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping