Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Oktober

21

tisdag

2014-10-21
Informationsträff med SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Vi har nu möjlighet att kunna framföra våra krav, önskningar, förväntningar och behov av hjälp och stöd från SMHI. Vi kommer också få veta vilken ser...

Oktober

23

torsdag

2014-10-23
Nationella minoriteters rättigheter i Sverige

Välkomna till årets viktigaste konferens!

Oktober

26

söndag

2014-10-26
Rödingens och öringens dag 2014

Rödingen och öringen är två fiskarter som lever i Vättern och har sin lek under hösten. Rödingen leker på Vätterns grund medan öringen vandrar upp i ...

Oktober

27

måndag

2014-10-27
Skyfall nu och i ett förändrat klimat - vad klarar vi av?

Vad händer vid ett rejält skyfall? Hur stor är risken att det inträffar, nu och då klimatet förändras? Hur reagerar samhället, vad görs? Vad kan det ...

Oktober

28

tisdag

2014-10-28
Utbildning i strategiskt energiarbete

Tisdag den 28 oktober bjuder länsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Kalmar in till den tredje kursen i strategiskt energiarbete i kommu...

November

11

tisdag

2014-11-11
Lantbruk-vattenforum 11/11

Länsstyrelsen, LRF och Hushållningssällskapet bjuder in till ett Lantbruk-vattenforum. Skötsel av diken, skyddszoner och ett lyckat samarbetsprojekt ...

November

20

torsdag

2014-11-20
Granskningsseminarium för MIFO fas 1 och utbildning för deponi MIFO fas 1.

Den 20 november kommer det vara ett granskningsseminarium för MIFO fas 1 och en utbildning för deponi MIFO fas 1.