Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Maj

25

måndag

Maj

30

lördag

Klimatveckan 2015

Vilka är de aktuella klimatfrågorna i världen just nu? Hur kan vi kombinera fortsatt ekonomisk tillväxt med minskad klimatpåverkan? Nu är det dags at...

Maj

26

tisdag

Maj

27

onsdag

Sydlänskonferens 2015

Länsstyrelsen i Jönköpings län bjuder in till Sydlänskonferensen 2015.

Maj

27

onsdag

2015-05-27
Basutbildning om våld i nära relationer, Värnamo

Välkommen till basutbildningar om våld i nära relationer. Syftet är att bidra till en kvalitetsutveckling av länets arbete mot våld i nära relationer...

Juni

2

tisdag

2015-06-02
Seminarium om effektiv tillsyn av små avlopp

Välkomna till tillsynvägledningsträff för kommunala handläggare som arbetar med enskilda avlopp.

Juni

15

måndag

2015-06-15
Handläggarträff bostadsförsörjning

Den 15 juni kommer vi ha en handläggarträff för er tjänstemän som arbetar med bostadsförsörjning på kommunen.

Juni

16

tisdag

2015-06-16
LGranskningsseminarie MIFO fas 2

Länsstyrelsen bjuder in till granskningseminarium i MIFO-fas 2 projektet.