Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

April

22

tisdag

2014-04-22
Unga som säljer sex

Länsstyrelen i Kronobergs län och Länsstyrelsen i Jönköpings län bjuder in till en dag om unga som säljer sex. Vilka är de, hur kan vi nå dem och vad...

April

23

onsdag

2014-04-23
På väg mot jämställdhet

Vi vill uppmärksamma allt engagemang som finns i länet och blicka framåt mot de möjligheter som finns! Under en eftermiddag bjuder vi in till föredra...

Maj

6

tisdag

2014-05-06
Basutbildning om våld i nära relationer - Eksjö

Välkommen till basutbildningar om våld i nära relationer. Syftet är att bidra till en kvalitetsutveckling av länets arbete mot våld i nära relationer...

Maj

7

onsdag

2014-05-07
Basutbildning om våld i nära relationer - Jönköping

Välkommen till basutbildningar om våld i nära relationer. Syftet är att bidra till en kvalitetsutveckling av länets arbete mot våld i nära relationer...

Maj

12

måndag

2014-05-12
Gräs är grönare än guld!

Välkommen till en mötesplats för samtal och diskussioner om hur vi kan få fler att köpa mat som bidrar till våra öppna landskap med betande djur och ...

Maj

14

onsdag

Maj

15

torsdag

Miljönätverkets vårmöte i Jönköping den 14-15 maj

Välkomna till årets vårmöte med Miljönätverket!

Maj

15

torsdag

2014-05-15
Spelar väl ingen roll – jag bemöter alla lika!

Vad berättar HBTQ-personer om bemötande i olika sammanhang? Vilka erfarenheter har de av möten med professionella inom vård, omsorg och socialt arbet...