Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Oktober

26

söndag

2014-10-26
Rödingens och öringens dag 2014

Rödingen och öringen är två fiskarter som lever i Vättern och har sin lek under hösten. Rödingen leker på Vätterns grund medan öringen vandrar upp i ...

Oktober

27

måndag

2014-10-27
Skyfall nu och i ett förändrat klimat - vad klarar vi av?

Vad händer vid ett rejält skyfall? Hur stor är risken att det inträffar, nu och då klimatet förändras? Hur reagerar samhället, vad görs? Vad kan det ...

Oktober

28

tisdag

2014-10-28
Utbildning i strategiskt energiarbete

Tisdag den 28 oktober bjuder länsstyrelserna i Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Kalmar in till den tredje kursen i strategiskt energiarbete i kommu...

November

7

fredag

2014-11-07
Tobaksförebyggande arbete i kommunen

Seminarie kring prevention och samverkan för en tobaksfri skola.

November

11

tisdag

2014-11-11
Lantbruk-vattenforum 11/11

Länsstyrelsen, LRF och Hushållningssällskapet bjuder in till ett Lantbruk-vattenforum. Skötsel av diken, skyddszoner och ett lyckat samarbetsprojekt ...

November

20

torsdag

2014-11-20
Granskningsseminarium för MIFO fas 1 och utbildning för deponi MIFO fas 1.

Den 20 november kommer det vara ett granskningsseminarium för MIFO fas 1 och en utbildning för deponi MIFO fas 1.

November

21

fredag

2014-11-21
Länsnaturkonferens 2014

Välkommen till 2014 års Länsnaturkonferens. Årets tema är Friluftsliv och tillgänglighet. Konferensen äger rum på Öxnegården (vid Bondbergets naturre...