Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

September

24

onsdag

2014-09-24
Länsvattendag 2014: Åtgärder - från styrmedel till spett och spade!

I Jönköpings län finns tusentals sjöar och vattendrag. Många av dem har stora natur- och kulturvärden. Andra är viktiga som dricksvatten, bad- och fi...

September

25

torsdag

2014-09-25
Konferens om hälsofrämjande skolutveckling

Lärande och hälsa – och undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

September

26

fredag

2014-09-26
Höstkonferens: PBL - en enklare planprocess

Välkomna till årets höstkonferens "PBL - en enklare planprocess" som hålls fredagen den 26 september på Stora hotellet i Jönköping

September

30

tisdag

2014-09-30
Förorenade områden: Granskningsseminarium provtagningsplan MIFO fas 2

Vi träffas den 30 september mellan kl. 8:30-12:00 på Länsstyrelsen. Vid seminariet granskar vi provtagningsplaner som kommit in via tillsynsmyndighet...

Oktober

1

onsdag

2014-10-01
Kemikaliekonferensen - Med maten i fokus

Vårt moderna samhälles stora användning av kemikalier leder till diffus spridning av främmande ämnen. Dessa kan på olika vägar hamna i maten vi äter....

Oktober

16

torsdag

2014-10-16
Miljömålssamordnarträff

Välkommen på miljömålssamordnarträff förmiddagen den 16 oktober! Vi börjar med programmet kl 9.00, fika finns framdukat från kl 8.30.

Oktober

16

torsdag

2014-10-16
Prostitution och människohandel - utbildningsdag

Välkommen till en dag om nationellt och regionalt arbete mot prostitution och människohandel.

Oktober

16

torsdag

2014-10-16
Workshop om åtgärder för Hälsans miljömål

Nu har du möjlighet att påverka innehållet i det kommande regionala åtgärdsprogrammet för Hälsans miljömål! Arbete pågår inom tre arbetsgrupper dä...

Oktober

18

lördag

2014-10-18
Våga Öppna Stängda Dörrar- Konstutställning och föreläsning

Den 18 oktober infaller EU:s anti-traffickingdag som är en europeisk dag mot människohandel. Länsstyrelsen i Jönköpings län och Sensus studieförbund ...

Oktober

21

tisdag

2014-10-21
Informationsträff med SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Vi har nu möjlighet att kunna framföra våra krav, önskningar, förväntningar och behov av hjälp och stöd från SMHI. Vi kommer också få veta vilken ser...