Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

April

23

onsdag

2014-04-23
På väg mot jämställdhet

Vi vill uppmärksamma allt engagemang som finns i länet och blicka framåt mot de möjligheter som finns! Under en eftermiddag bjuder vi in till föredra...

April

23

onsdag

2014-04-23
Utbildning i redovisning av bredbandsprojekt

Utbildning i redovisning av bredbandsprojekt. Plats Länsstyrelsen i Jönköping.

Maj

6

tisdag

2014-05-06
Basutbildning om våld i nära relationer - Eksjö

Välkommen till basutbildningar om våld i nära relationer. Syftet är att bidra till en kvalitetsutveckling av länets arbete mot våld i nära relationer...

Maj

7

onsdag

2014-05-07
Basutbildning om våld i nära relationer - Jönköping

Välkommen till basutbildningar om våld i nära relationer. Syftet är att bidra till en kvalitetsutveckling av länets arbete mot våld i nära relationer...

Maj

12

måndag

2014-05-12
Gräs är grönare än guld!

Välkommen till en mötesplats för samtal och diskussioner om hur vi kan få fler att köpa mat som bidrar till våra öppna landskap med betande djur och ...

Maj

14

onsdag

Maj

15

torsdag

Miljönätverkets vårmöte i Jönköping den 14-15 maj

Välkomna till årets vårmöte med Miljönätverket!

Maj

15

torsdag

2014-05-15
Spelar väl ingen roll – jag bemöter alla lika!

Vad berättar HBTQ-personer om bemötande i olika sammanhang? Vilka erfarenheter har de av möten med professionella inom vård, omsorg och socialt arbet...

Maj

19

måndag

2014-05-19
Utbildningsdag MIFO

Den 19 maj kommer det vara ett granskningsseminarium för MIFO fas 1 och en utbildning i MIFO fas 2. Dagen är en del i tillsynsvägledningsprojekten.

Maj

19

måndag

2014-05-19
Välkommen till en dag om Cannabis, drogen som berör

Ungdomars attityder till cannabis håller på att förändras och bli allt mer tillåtande. Många tycker att cannabis är en ”lätt” drog i jämförelse med a...

Maj

21

onsdag

2014-05-21
Basutbildning om våld i nära relationer - Värnamo

Välkommen till basutbildningar om våld i nära relationer. Syftet är att bidra till en kvalitetsutveckling av länets arbete mot våld i nära relationer...