Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

September

9

tisdag

2014-09-09
Dialogmöte om det säkerhetspolitiska läget och förväntningar inför försvarsplaneringen

Välkommen till information och dialog på Länsstyrelsen i Jönköpings län med landshövding Minoo Akhtarzand och chefen för militärregional stab Syd, öv...

September

10

onsdag

2014-09-10
Särskild sårbarhet – om våld från närstående

Välkommen till två dagars kompetensutveckling om våld i nära relationer och särskild utsatthet. Dagarna vänder sig till dig som i ditt arbete eller i...

September

11

torsdag

2014-09-11
Åtgärder av förorenade områden-Handläggarträff

Att ta sig från MIFO till en åtgärd kan många gånger vara både tidsödande, komplext och krävande. Tanken med denna dag är att vi ska försöka finna sä...

September

15

måndag

2014-09-15
Våtmarksvandring: Traska i träsk! - Vetlanda

Länsstyrelsen bjuder in dig som skogsbrukare att delta i våra guidade våtmarksvandringar. Skogliga våtmarker fyller flera viktiga funktioner. De rena...

September

16

tisdag

2014-09-16
Riskseminarium om väpnat våld i skolan

Vad driver unga så långt att de tar till väpnat våld i sina skolor runt om i världen? Kan det hända här? Hur kan man arbeta för att det inte ska händ...

September

17

onsdag

2014-09-17
Särskild sårbarhet – om våld från närstående

Välkommen till två dagars kompetensutveckling om våld i nära relationer och särskild utsatthet. Dagarna vänder sig till dig som i ditt arbete eller i...

September

24

onsdag

2014-09-24
Länsvattendag 2014: Åtgärder - från styrmedel till spett och spade!

I Jönköpings län finns tusentals sjöar och vattendrag. Många av dem har stora natur- och kulturvärden. Andra är viktiga som dricksvatten, bad- och fi...

September

25

torsdag

2014-09-25
Konferens om hälsofrämjande skolutveckling

Lärande och hälsa – och undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

September

26

fredag

2014-09-26
Höstkonferens: PBL - en enklare planprocess

Välkomna till årets höstkonferens "PBL - en enklare planprocess" som hålls fredagen den 26 september på Stora hotellet i Jönköping

September

30

tisdag

2014-09-30
Förorenade områden: Granskningsseminarium provtagningsplan MIFO fas 2

Vi träffas den 30 september mellan kl. 8:30-12:00 på Länsstyrelsen. Vid seminariet granskar vi provtagningsplaner som kommit in via tillsynsmyndighet...

Oktober

1

onsdag

2014-10-01
Kemikaliekonferensen - Med maten i fokus

Vårt moderna samhälles stora användning av kemikalier leder till diffus spridning av främmande ämnen. Dessa kan på olika vägar hamna i maten vi äter....