Tillsynsvägledningsdag för kommunernas byggnadsnämnder

Vad är byggnadsnämndens ansvar när det gäller ovårdade tomter/byggnader? Varför är det viktigt och hur kan byggnadsnämnden arbeta med OVK?