Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Maj

3

tisdag

2016-05-03
Erfarenhetsutbyte – Socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna länets insatser mot våld i nära relationer samt erbjuda regionalt metod- och kompetensstöd. So...

Maj

8

söndag

2016-05-08
Röttledagen

Välkommen till en kultur- och naturdag i Röttle by, strax söder om Gränna.

Maj

11

onsdag

2016-05-11
Beslutsfattande i dynamiska miljöer, ledarskap och människors samspel i grupp

Härmed bjuder F-samverkan i Jönköpings län till ett seminarium om – Beslutsfattande i dynamiska miljöer, ledarskap och människors samspel i grupp.

Maj

12

torsdag

2016-05-12
Målarmusslans återkomst! Invigning av fiskväg i Brusaån.

Ett av Sveriges största vattenvårdsprojekt, ’Målarmusslans återkomst’ går mot sitt slut. Projektet, som startade 2012, har under sina fem år framgång...

Maj

17

tisdag

2016-05-17
Hantering av förorenade områden vid planering och lovgivning

Den 17 maj kommer bjuder Länsstyrelsen in till en träff i Jönköping vid Stora hotellet gällande hantering av förorenade områden vid planering och lov...

Maj

17

tisdag

2016-05-17
Basutbildning om våld i nära relationer, Jönköping

Välkommen på en basutbildning om våld i nära relationer. Syftet är att bidra till en kvalitetsutveckling av länets arbete mot våld i nära relationer ...

Maj

18

onsdag

2016-05-18
Basutbildning om våld i nära relationer, Värnamo

Välkommen på en basutbildning om våld i nära relationer. Syftet är att bidra till en kvalitetsutveckling av länets arbete mot våld i nära relationer ...

Maj

19

torsdag

2016-05-19
Hur skriver du bra strandskyddsdispensbeslut?

Länsstyrelsen bjuder in till en halvdagsworkshop för att i dialog och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och Länsstyrelsen få till bra framtida stran...

Maj

21

lördag

2016-05-21
Målarmusslans återkomst! Invigning av fiskvägar i Lillån, Emån och Kvillsfors

Ett av Sveriges största vattenvårdsprojekt, ’Målarmusslans återkomst’ går mot sitt slut. Projektet, som startade 2012, har under sina fem år framgång...

Maj

24

tisdag

2016-05-24
Basutbildning om våld i nära relationer, Eksjö

Välkommen på en basutbildning om våld i nära relationer. Syftet är att bidra till en kvalitetsutveckling av länets arbete mot våld i nära relationer ...