Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

December

4

torsdag

2014-12-04
Fiber för en livskraftig landsbygd!

Välkommen på en konferens om betaltjänster och bredband – Fiber för en livskraftig landsbygd!

December

5

fredag

2014-12-05
Klimatprisutdelning

Klimatpriset är en årlig utmärkelse där Klimatrådet vill belöna initiativ för att främja ett gott energi- och klimatarbete till nytta för den regiona...

December

8

måndag

2014-12-08
Fokus Framtid- Etablering för välfärd

I syfte att sprida kunskap om integrations- och etableringsfrågorna, samt skapa möjlighet att diskutera mottagande och etablering av nyanlända i Jönk...

December

9

tisdag

2014-12-09
Inbjudan till regionala konferenser för arbete mot våld i nära relationer

Nya föreskifter och allmänna råd om våld i nära relationer trädde i kraft den 1 oktober i år. I samband med detta vill Socialstyrelsen och Länsstyrel...