Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

Oktober

8

torsdag

2015-10-08
Tankesmedja för friluftsliv

Friluftsliv kan knytas till många olika områden och verksamheter i samhället, både offentliga, ideella och privata. För att utveckla friluftslivets ...

Oktober

8

torsdag

2015-10-08
Erfarenhetsutbyte - föreskrifter om våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett omfattande samhällsproblem som drabbar både kvinnor, män och barn. Den 1 oktober 2014 trädde nya allmänna råd och föres...

Oktober

8

torsdag

2015-10-08
Se sambandet - våld mot djur och våld i nära relationer

Enligt både forskare och praktiker finns det ett samband mellan våld mot djur och våld mot människor. När djur är utsatta är människor i riskzonen oc...

Oktober

21

onsdag

2015-10-21
Könsstympning av flickor och kvinnor - den tysta frågan

Könsstympning är förbjudet i Sverige, även om handlingen utförs utanför Sveriges gränser. Trots detta utsätts flickor och kvinnor fortfarande och mån...

Oktober

24

lördag

2015-10-24
Skogsdag för skogsägare på temat lövskog och betesmarker

Välkommen på en skogsdag för skogsägare med tema om lövskog där vi även pratar om träd i betesmarker och bryn samt vilka stöd och bidrag som finns at...

Oktober

25

söndag

2015-10-25
Rödingens och Öringens dag 25 oktober

Rödingen och öringen är två fiskarter som lever i Vättern och har sin lek under hösten. Rödingen leker på Vätterns grund medan öringen vandrar upp i ...

November

2

måndag

2015-11-02
Det goda värdskapet - en ansvarsfull alkoholservering

Det goda värdskapet och det goda bemötandet är mycket viktigt både för olika myndigheter och för näringslivet. Både gentemot varandra och mot andra g...

November

4

onsdag

2015-11-04
Workshop Kriskommunikationsberedskap

Vi kommer fokusera på kommunernas kriskommunikationsberedskap men även arbetet inom f-samverkan. Vi diskuterar styrkor, svagheter och möjligheter.

November

4

onsdag

November

5

torsdag

Handläggarträff limniskt områdesskydd i Jönköping 4-5 november

Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten inbjuder till en träff riktad mot limniskt områdesskydd den 4–5 november i...