Kalender 

Här visas de aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.

December

1

tisdag

2015-12-01
Konferens Jämställdhetspolitik i förändring

Välkommen på konferensen Jämställdhetspolitik i förändring den 1:a december.

December

4

fredag

2015-12-04
Strandskydd i detaljplaner

Länsstyrelsen bjuder in till en träff för att tala om strandskydd i detaljplaner och de särskilda skälen för upphävande av strandskydd i detaljplaner...

December

9

onsdag

2015-12-09
Föräldrastödskonferens - föräldrar till tonåringar

Vilka utmaningar står föräldrar inför i sitt föräldraskap till sin tonåring? Hur möter vi det behov av stöd som föräldrar önskar och vilket universel...

December

10

torsdag

2015-12-10
Sex mot ersättning - Om att bemöta, lyssna, fråga och ge stöd

Välkommen till en kompetensutvecklingsdag den 10 december som handlar om sex mot ersättning. Dagen anordnas i samverkan mellan Region Jönköpings län ...