Rödingens och öringens dag 2014

Rödingen och öringen är två fiskarter som lever i Vättern och har sin lek under hösten. Rödingen leker på Vätterns grund medan öringen vandrar upp i vattendrag som mynnar ut i sjön, exempelvis Hökesån, Tabergsån och Lillån. Du har mycket goda chanser att se båda fiskarterna under deras lek.
Rödinglek, Huskvarna hamn. Foto: Mikael Svensson.

Program söndagen den 26 oktober

Rödinglek, Huskvarna hamn klockan 10.00-15.00.

I Huskvarna hamn kommer du riktigt nära rödingen som under leken utvecklar en praktfull dräkt. Personal från Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Jönköpings kommun visar och berättar om lekande röding mellan klockan 10.00 - 15.00. Fiskdamm för barnen och vid bra väder finns det även en möjlighet att åka en kort tur ut på Vättern med Länsstyrelsens tillsynsbåt. 

 Artfaktablad om röding.

Öringlek, Habo - Spinnet klockan 11.00-14.00.

Vid den gamla yllefabriken Spinnet, i centrala Habo, leker öringarna i Hökesån. Guider från Länsstyrelsen och Habo kommun visar och berättar om lekande öring och övrigt fiskliv. Spinnets cafeteria har öppet där vi också har information om fisk och Vättern och du kan även gå en tipspromenad med chans till fina vinster. 

Öringlek, Hovslätts hembygdsgård klockan 11.00-14.00.

I Tabergsån vid Hovslätts hembygdsgård leker öringen. Guider från Länsstyrelsen och Jönköpings kommun visar och berättar om lekande öring och övrigt fiskliv i Tabergsån. Hembygdsgårdens servering har öppet.