Länsvattendag 2014: Åtgärder - från styrmedel till spett och spade! 

I Jönköpings län finns tusentals sjöar och vattendrag. Många av dem har stora natur- och kulturvärden. Andra är viktiga som dricksvatten, bad- och fiskevatten eller kanske för kraftproduktion.

I många vatten behövs åtgärder för att kunna säkerställa bra vattenkvalitet, biologisk mångfald, och bevarade ekosystemtjänster. Årets länsvattendag handlar om hur vi ska komma framåt i åtgärdsarbetet, hur miljömål och vattendirektiv ska leda till bättre vatten i Jönköpings län.
Biotopvård för hand. Foto: Thomas Nydén

Innehåll

Årets tema är "Från styrmedel till spett och spade". Hur jobbar vi med planering av åtgärder, vad har vi för riktlinjer att förhålla oss till och hur kan man finansiera åtgärder? Vi tittar på praktiska exempel på åtgärder i fält. Bland annat kommer Vattenmyndigheterna och Emåförbundet och berättar om åtgärdsarbetet ur olika perspektiv. Program i pdf (A5).

Målgrupp

Dagen är öppen för tjänstemän och förtroendevalda på kommunerna samt vattenråd och intresseföreningar som arbetar med eller berörs av vattenfrågor.   

Plats och tid

I år välkomnar vi dig till Lövhults friluftsgård utanför Nässjö. Konferensen äger rum onsdagen den 24 september mellan klockan 9 och 16. Fika serveras från 8.30 på morgonen. Eftermiddagen kommer att vara utomhus, så kläder efter väder!

Konferensen är kostnadsfri, lunch och fika ingår.

Begränsat antal platser, anmäl dig senast den 19 september.