Smittskydd 

Länsstyrelsen har ansvar för det förebyggande smittskyddet av djur i länet.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för djurhälsan och för att bekämpa smittsamma djursjukdomar.

Länsstyrelsen förebygger och bekämpar

Länsstyrelsen sköter det förebyggande smittskyddet när det gäller djur i länet, och vi leder och samordnar bekämpningen av vissa allvarliga smittsamma sjukdomar. En del är väldigt smittsamma och får stora konsekvenser för djuren och djurhållningen, så kallade epizootier (till exempel blåtunga samt mul- och klövsjuka). Andra sjukdomar smittar mellan djur och människor och kan orsaka allvarliga sjukdomar på människor, så kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies).

Beroende på vad det gäller kan Länsstyrelsen samarbeta med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.

Läs mer om smittsamma djursjukdomar och anmälningsplikt av vissa sjukdomar på Jordbruksverkets webbplats.

Kontakta oss

Marie-Louise Sjöberg
Enhetschef
Veterinär- och djurskyddsenheten
marie-louise punkt sjoberg snabela lansstyrelsen punkt se¤marie-louise punkt sjoberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236281
Inger Nilsson
Länsveterinär
Veterinär- och djurskyddsenheten
Inger punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Inger punkt Nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236278
Maria Nyström
Länsveterinär
Veterinär- och djurskyddsenheten
Maria punkt Nystrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Maria punkt Nystrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236279