Knutstorp

Bild: Midsommarblomster (Geranium sylvaticum) i Knutstorp. Foto: Johan Rova
Naturvårdsområdet Knutstorp är ett vidsträckt, artrikt och vackert odlingslandskap, format av inlandsisens avsmältning. Det variationsrika landskapet med sin intressanta terräng är unikt i södra Sverige och har ett stort värde för såväl fåglar som växter.

Växt- och djurliv

Knutstorp ligger i Nässjö kommun och området ingår till viss del i den så kallade Almesåkraserien som består av mäktiga sand- och grusavlagringar som avsattes i samband med att en glaciär låg kvar i dalgången vid tiden för inlandsisens avsmältning. Avlagringarna har gett upphov till en näringsrik jordmån och är den främsta anledningen till områdets fina flora. Prästkrage, nattviol och getrams är exempel på näringskrävande örter som växer i Knutstorp.

Det mest intressanta med Knutstorp är kanske landskapets former. Öster om säteriet, i sluttningen ned mot Knutstorpssjön, finns en lateralterass (kameterass) med plan överyta. Lateralterassen bildades genom att smältvatten från inlandsisen deponerade grusmaterial i en ficka mellan det moräntäckta bergsmassivet i öster och en kvarliggande iskropp i väster (där Knutstorpssjön nu ligger). I den nordvästra delen av området utbreder sig ett isälvsdelta mellan två moränhöjder. Deltats främre sluttning (distalbrant) ligger precis norr om vägen in till Knutstorp från Flisby kyrka. Nordöst om säteriet ligger den så kallade tappningsrännan som eroderades fram av isens smältvatten. I rännans botten ligger nu ett alkärr.

Fakta

Storlek: 176 hektar
Ägare: Privat
Läge: Nässjö kommun, cirka 3 kilometer väster om länsväg 32 mellan Tranås och Eksjö
Naturtyp: Isälvsavlagringar, odlingslandskap
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Anordningar: Parkering, strövstig, dass

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut i naturreservatet. Inom Knutstorps naturvårdsområde är det förbjudet för allmänheten att:  

  • medföra ej kopplad hund
  • göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisad väg
  • parkera motordrivet fordon på annan än särskilt anvisad plats
  • ställa upp hus- eller släpvagn
  • tälta ta blommor, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
  • sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller dylikt.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.


 Hitta hit

Gå till karta

Koordinater till parkeringsplats
N57.76015 E14.86182