Svinhultsåsen

Klipphyllorna i Svinhultsåsens bergstup var tidigare häckningsplats för berguv. Nu är berguvarna försvunna och istället har klipporna intagits av korpar. Runt omkring växer imponerande höga granar.
Klibbticka trvis på gamla granar. Foto Johan Rova.

Svinhultsåsens naturreservat består av ett bergstup med omgivande skogsmark. Trots den lilla ytan ger området en känsla av urskog. När området avsattes som naturreservat 1970, var det för att skydda berguvens häckningsplats. Berguven finns inte längre kvar, men området skyddas fortfarande av hänsyn till häckande korpar och ovanliga trädsvampar. Några mindre vanliga ugglearter häckar också i området.

Skogsmarken består av högvuxna granar, stora tallar, björkar blåbärsris, kruståtel och flera starrarter. I området och rönn. På marken dominerar mossorna, vid sidan av förekommer också den sällsynta orkidén spindelblomster (Listera cordata).

Fakta

Beslutsår: 1962
Storlek: 2 hektar 
Kommun: Gislaveds kommun
Läge: Cirka 15 kilometer norr om Gnosjö intill väg 640 Ägare: Privat   
Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län  
Naturtyp: Bergvägg, urskogsartad granskog
Anordningar: Strövstig

Föreskrifter

Allemansrätten gäller inte fullt ut. Inom naturreservatet Svinhultsåsen är det förbjudet för allmänheten att:  

  • beträda reservatet under tiden 1/3 - 31/7, förutom direkt passage på gångstigen som går genom reservatet, detta med hänsyn till fågellivet.

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.


 Hitta hit