Natura 2000-områden i Eksjö kommun

Varje Natura 2000-område ska ha en bevarandeplan. Planen innehåller en områdesbeskrivning, målbeskrivning för området och en karta.

Följande Natura 2000 områden finns i Eksjö kommun. Bevarandeplanerna finns att tillgå på Länsstyrelsens webbplats när respektive plan är fastställd och under den tid planen är på remiss till berörda markägare, intressenter och allmänheten. I de fastställda planerna är kartorna ibland i låg upplösning för att tillåta nedladdning via modem. Därför finns för varje område också högupplösta kartor under en särskild länk.

Länkarna nedan leder till PDF-dokument. För att kunna läsa PDF-dokument måste du ha programmet Adobe Acrobat Reader 5.0 eller nyare installerad i din dator. Programmet kan du ladda ner gratis.