Förslag till nya naturreservat 

Föreslagna nya naturreservat finns här för granskning innan Länsstyrelsen fattar beslut i frågan. Remisstiden finns angiven för varje föreslaget naturreservat.

Naturreservatet Rubban i Tranås kommun. Yttrande ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 1 november 2015.

Kontakta oss

Malin Lund
Enhetschef
Enheten för naturskydd och tillsyn
Malin punkt Lund snabela lansstyrelsen punkt se¤Malin punkt Lund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236344