Förslag till nya naturreservat 

Föreslagna nya naturreservat finns här för granskning innan Länsstyrelsen fattar beslut i frågan. Remisstiden finns angiven för varje föreslaget naturreservat.

Förslag till bildande av naturreservatet Långö mosse och Svanasjön i Gnosjö noch Vaggeryds kommuner Remisstid 2015-01-12

Förslag till bildande av naturreservatet Hornån nedre i Habo kommun. Remisstid 2015-01-16.

 

Kontakta oss

Malin Lund
Enhetschef
Enheten för naturskydd och tillsyn
Malin punkt Lund snabela lansstyrelsen punkt se¤Malin punkt Lund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236344
070-5086718