Skandobs

Skandobs är en gemensam rovdjursrapporteringsportal för observationer i Norge och Sverige. Allmänhetens engagemang och iakttagelser är viktiga och ansvariga myndigheter vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom inventeringsverksamheten.
Skandobs webbplats.

Genom tjänsten Skandobs underlättas såväl allmänhetens inrapportering som öppenheten kring de observationer som både myndigheternas personal och allmänheten gör. 

Så här används rapporterade observationer

Det är viktigt att rapportera snabbt innan spåren försvinner. Rovdjur kan röra sig över stora ytor på kort tid och spåren kan därför observeras av flera människor och på flera olika ställen. Spåren måste därför kvalitetssäkras i fält för att säkerställa att det är rätt art och för att om möjligt undersöka om det är ett eller flera djur. När observationen är dokumenterad av länsstyrelsen ingår den i officiell statistik och kan inte längre ändras eller raderas av rapportören. Observationer som dokumenterats av länsstyrelsen visas i observationslistan i Skandobs. Dessa observationer läggs också in i databasen Rovbase som är primärdatabas för nationella inventeringsdata i Norge och Sverige.

Fastställda inventeringsresultat ligger till grund för olika beslut i förvaltningen av rovdjuren. Även de observationer som inte kvalitetssäkras har betydelse eftersom de ökar kunskapen om arternas förekomst och utbredning i Skandinavien.

Om du lägger in en observation av särskilt intresse meddelas länsstyrelsen per sms. Dessa är:

  • Lodjur, mer än ett djur inom perioden 1 oktober-28 (29) februari.
  • Varg och björn, oavsett antal djur och datum.
  • Observation av unge/ungar, lya eller dött rovdjur.
  • Björnspillning.

Rapportera i Skandobs.se eller i mobilen

I databasen eller i mobilappen kan du rapportera dina rovdjursobservationer, ladda upp bilder och se var rovdjur finns i ditt län. Skandobs är en öppen databas där resultaten är tillgängliga för alla. Rapportören bestämmer själv vad som ska rapporteras och äger själv sina observationer. Det är bara rapportören som kan radera sina observationer från Skandobs. En rapporterad observation i Skandobs ska ses som en rapport till länsstyrelsen.

Ladda ner mobilappen för Skandobs

Gör så här:

  • Ladda ner appen från Google Play eller App Store, beroende på om du har Iphone eller android.
  • Välj mellan svenska, norska eller engelska som språk i appen.
  • Registrera dig som användare genom att klicka på knappen ”Registrera dig som ny användare” på inloggningssidan i appen och fyll i uppgifterna.
  • Är du redan registrerad i Skandobs använder du det användarnamn och lösen som du redan har. Har du glömt lösenord, gå in på sidan ”Glömt lösenord”.
  • Nu är du inloggad! Systemet håller dig inloggad om du inte loggar ut. Klicka på rapportering och lägg in dina observationer.  

 Vidare läsning