Viltskador

Rovdjur kan orsaka skador på tamdjur. Om man misstänker att ett av de stora rovdjuren (varg, lo, björn, järv eller kungsörn) angripit tamdjur ska det snarast anmälas till länsstyrelsen eller till någon av besiktningsmännen (se nedan). En besiktning är nödvändig för att eventuell ersättning ska utgå.

Att tänka på om du misstänker skada på tamdjur orsakad av rovdjur

Kontakta en besiktningsman eller länsstyrelsen så snart skadan upptäcks. Sommartid förändras förutsättningarna snabbt när det gäller att ta reda på orsaken till skadorna. Beslut om ersättning för skadan grundar sig till stor del på besiktningsmannens utlåtande.

För att i möjligaste mån underlätta arbetet för besiktningsmännen låt de döda tamdjuren ligga kvar på fyndplatsen. Viktig information kan gå förlorad om djuret flyttas.

Täck gärna över djuren med en presenning eller liknande.

Besiktningsmän

Bo Adolfsson, besiktningsman och rovdjursspårare:
070-549 80 61

Anders Gunnarsson, besiktningsman och rovdjursspårare:
070-290 89 08

Sten Johansson, besiktningsman och rovdjursspårare:
070-867 28 20

Göran Hansson, besiktningsman och rovdjursspårare: 
070-928 62 92

 Stöd och ersättningar

Ersättning för rovdjursrivna tamdjur

Blankett för ersättning vid rovdjursrivna tamdjur

Ersättning för uppsättning av stängsel mot rovdjur

Gäller endast blocklagd mark. Läs mer här!

Bidrag ur viltskadeanslaget för att förebygga viltskada

Om marken inte är blocklagd så har vi möjlighet att ge bidrag ur viltskadeanslaget via Viltskadecenter för att förebygga viltskada.

Blankett för ansökan om bidrag för att förebygga viltskada