Tillstånd 

Länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten ger tillstånd och dispenser.

Fiskodling

För att anlägga en fiskodling krävs tillstånd från Länsstyrelsen, dels enligt fiskelagstiftningen och dels enligt miljölagstiftningen.

Utsättning av fisk och kräftor

För att flytta och plantera ut fisk och kräftdjur krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen.

Fisketillsyn

Länsstyrelsen godkänner utbildningar för fisketillsyn och förordnar fisketillsyningsmän.

Yrkesfiskelicenser

För att få fiska med yrkesmässiga redskap på allmänt vatten krävs att man har en yrkesfiskelicens. Havs- och vattenmyndigheten beslutar om licenser men ansökan skall göras till Länsstyrelsen i det län man är skriven.

Redskapstillstånd/dispenser

För att erhålla dispens från vissa generella regleringar av fisket i Vättern krävs tillstånd/dispens. Dispens ges i huvudsak till licensierade yrkesfiskare. Det samma gäller tillstånd att sträcka fasta redskap ut i allmänt vatten.

Dispenser

Länsstyrelsen kan även ge dispenser för fiske med förbjudna metoder, exempelvis elfiske. Sådana dispenser ges enbart vid synnerliga skäl och oftast då fisket är av vetenskapligt syfte.

Ål - en hotad art i Jönköpings län

Tillstånd krävs enligt artskyddsförordningen (2007:845) för handel med levande exemplar av europeisk ål Anguilla anguilla.

 

Sidan är uppdaterad 2014-04-11

Kontakta oss

Anton Hallden
Enhetschef
Fiskeenheten
Anton punkt Hallden snabela lansstyrelsen punkt se¤Anton punkt Hallden snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236353
070-3497298