Fiskevårdsområden

I Jönköpings län finns det 214 fiskevårdsområdesföreningar. Det går att köpa fiskekort hos de flesta. I högerkanten hittar du fiskekortsuppgifter.

Länsstyrelsen har ett register över samtliga fiskevårds-områdesföreningar i Jönköpings län. Fiskevårdsområdena är skyldiga att lämna in aktuella adressuppgifter på kontaktperson, styrelsemedlemmar m m till oss. Länk till blankett.

Hur gör man för att bilda ett fiskevårdsområde?

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fiskets bedrivande och fiskevården. Den som äger fisket eller berörd kommun kan ansöka om bildande hos Länsstyrelsen. Först gör man en  fiskerättsutredning som utförs av en förrättningsman, som utses av Länsstyrelsen.

Bidrag för bildandet av fiskevårdsområden kan utgå under förutsättning att fiske upplåts till allmänheten (tillexempel genom fiskekort).

Beslut som tas på fiskevårdsområdesföreningens styrelsesammanträden eller på årsstämman kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Länk till ansökningsblankett (pdf)

 

Sidan är uppdaterad 2016-11-09

 Information om fiskekortsförsäljning

På iFiskes sida hittar du information om fisket i Jönköpings län