Registrering av älgjaktsområde 

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registreras som älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt. Länsstyrelsens beslut sänds till sökanden.

Kontakta oss

Ingemar Sjöberg
Handläggare jaktfrågor
Landenheten
Ingemar punkt Sjoberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingemar punkt Sjoberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236380
070-3459003