Registrering av älgjaktsområde

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registreras som älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt. Länsstyrelsens beslut sänds till sökanden.